Integriteit in het familiebedrijf: de cruciale rol van een klokkenluidersregeling

PARTNERBIJDRAGE

Het is de nachtmerrie van menig familiebedrijf: in het nieuws komen over misstanden in de onderneming. Slechte publiciteit, imagoschade en verlies van vertrouwen van klanten en aandeelhouders brengen de continuïteit van het familiebedrijf in gevaar. Dankzij de kenmerkende loyaliteit, betrokkenheid en lange termijn focus slagen veel familiebedrijven erin de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Toch is het belangrijk om het integriteitsbeleid vast te leggen, bijvoorbeeld in een klokkenluidersregeling.

Extra hoge drempel
Familieleden maken vaak onderdeel uit van het management van een familiebedrijf, waardoor medewerkers minder open staan om wangedrag van een familielid te melden. Zij achten de kans klein dat het management iets doet aan het wangedrag van een familielid. Bovendien draagt de hoge mate van loyaliteit en soms zelfs de familiaire sfeer in het familiebedrijf niet bij aan het melden van een misstand. Er ontstaat een angst dat collega’s melden zien als een daad van wantrouwen.
Het (blinde) vertrouwen dat vaak heerst in familiebedrijven heeft ook niet altijd een positieve bijdrage aan het maken van een interne melding. Zelfs niet-familieleden worden op hetzelfde niveau vertrouwd als familieleden. Dat vertrouwen kan een kwetsbaarheid vormen als men potentiële spanningen ontwijkt, potentiële risico’s negeert en niet of onvoldoende voorzorgsmaatregelen neemt.

Belang van meldingen
Het is aan de leiding van het familiebedrijf de taak om medewerkers aan te sporen een misstand intern te melden. Interne meldingen dragen op verschillende manieren juist bij aan de continuïteit van de organisatie. Het stelt u in staat om misstanden aan te pakken en escalatie van een probleem te voorkomen. Zo houdt u controle over het mogelijke incident. Het melden van misstanden (wangedrag) stimuleert ook het integer handelen in het familiebedrijf. En belangrijker nog: door intern melden aan te sporen voorkomt u dat een klokkenluider extern een melding maakt.

Naast beleid ook een meldcultuur
Een integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling helpen u om intern melden binnen het familiebedrijf te stimuleren. Niet naleven van de gedragscode heeft voor iedereen dezelfde consequenties. Zo laat u zien dat integriteit in het familiebedrijf belangrijk is en vermindert u de kans op misstanden/inbreuken.

Ook de cultuur speelt een belangrijke rol bij integriteit. Als medewerkers van een familiebedrijf niet de stap durven te zetten om een melding te maken van misstanden, is het zaak om te werken aan een ‘speak-up’ cultuur. Dit is een positieve meldcultuur waarin medewerkers zich uitspreken over ideeën, twijfels en ervaren misstanden. In ons whitepaper ‘De kracht van speaking-up’ lees u meer over de klokkenluidersregeling en nemen wij u mee in wat bijdraagt aan een speak-up cultuur in uw familiebedrijf.

Neem contact op met een van onze adviseurs familiebedrijf als u meer wilt weten over dit onderwerp of andere vraagstukken op het gebied van eigenaarschap, vermogen, duurzaamheid of opvolging.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief