“Investeren in familiebedrijven is investeren in de toekomst” [Profielinterview Active Capital Company]

 In Dossier: Investor Top 15, Geen categorie

Voor familiebedrijven die willen doorgroeien is het niet de gemakkelijkste tijd. Zo worden kredietaanvragen vaker afgewezen door de bank dan in de rest van Europa. Investeringsmaatschappijen bieden steeds vaker uitkomst, weet Mels Huige, Investment Director binnen Active Capital Company. “Te lang wachten kan funest zijn.”

Active Capital Company gaat ver in de samenwerking met de bedrijven waarin de investeringsmaatschappij participeert. Zo stelt zij samen met het bedrijf een strategisch plan op om groei te realiseren. Een heldere focus en een duidelijke keuze in welke marksegmenten en regio’s ze willen groeien zijn daarbij essentieel. Maar dat is nog niet alles: “Het grote verschil tussen ons en andere investeringsmaatschappijen is dat wij daadwerkelijk actief betrokken zijn. Gemiddeld zitten wij vier dagen per week op kantoor bij het bedrijf waarin we geïnvesteerd hebben. ”

Familiebedrijven
Active Capital Company richt zich op het MKB en daarbinnen met name op familiebedrijven. “Wij richten ons op het MKB omdat veel ondernemers behoefte hebben aan ondersteuning – niet alleen financieel.” Familiebedrijven hebben een bijzondere positie voor Huige. “Zij vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse economie, hoewel ze niet altijd opvallen of het niet bekend is dat een zeker bedrijf een familiebedrijf is. Hun geschiedenis gaat soms tot wel eeuwen terug en is van grote waarde voor zowel het bedrijf als voor de Nederlandse economie. Het mooie aan familiebedrijven is dat ze meer gefocust zijn op de lange termijn. Op hun nalatenschap aan de familie, maar ook aan de maatschappij.  Ook hebben ze een bepaalde focus en zijn loyaler aan elkaar.”

Trends en ontwikkelingen
Een ontwikkeling die Huige signaleert bij familiebedrijven is toch wel de zoektocht naar een geschikte opvolger. “Het is minder vanzelfsprekend dan vroeger dat de jongere generatie het familiebedrijf overneemt. Vroeger was dit veel vanzelfsprekender.” De ontwikkeling speelt investeringsmaatschappijen als Active Capital Company in zekere zin in de kaart. “Wanneer er geen geschikte opvolger is, is het samenwerken met een investeringsmaatschappij vaak een voor de hand liggende keuze.”

Investeren
Voor Huige is investeren niet alleen een cijfermatige kwestie. “Natuurlijk kijken wij naar de standaardcriteria bij het maken van een investeringskeuze. Zo kijken we naar de verwachtingen en marktontwikkelingen voor bepaalde marktsegmenten. Maar het allerbelangrijkste is wel het geloof in de potentie van een bedrijf en een goed gevoel wat je bij een bedrijf hebt. Dan weet ik meestal wel dat het goed zit.” Investeringen vindt Active Capital Company op allerlei manieren. “Niet alleen benaderen wij vaak mensen zelf, vaak gaat het ook via banken of benaderen bedrijven ons. Het belangrijkste is vroegtijdig signaleren, kijken naar ontwikkelingen op de markt en op tijd met mensen de dialoog aan te gaan. Te lang wachten kan funest zijn. “

Voor meer informatie over Active Capital Company, klik hier.

Recommended Posts