Investeren in hernieuwbare energie biedt veel potentieel

Investeren in hernieuwbare energie

Investeren in hernieuwbare energie biedt een uitstekend financieel rendement aan o.a. family offices én een manier om geld actief in te zetten voor mens en milieu. Investeringen in duurzame energie spelen ook een cruciale rol in de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem, betoogt Fambizz-partner FutureEnergyFund.

Investeren in hernieuwbare energie: veel mogelijkheden

Wie in groene energie wil beleggen, heeft verschillende opties. Zo kun je zonnepanelen kopen voor je huis of rechtstreeks investeren in zonne-energieprojecten. Daarnaast kun je op de beurs aandelen kopen in bedrijven die duurzame energie leveren of technologie voor duurzame energie ontwikkelen. Er zijn allerlei soorten duurzame energie om in te investeren, zoals:

  • windenergie;
  • zonne-energie;
  • waterstof;
  • waterkracht;
  • geothermische energie;

Deze vormen van energie hebben ieder zo hun voor- en nadelen en bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Ze zullen onvermijdelijk wel steeds efficiënter, en dus rendabeler, worden.

Investeringen zijn nodig om opwarming van de aarde tegen te gaan

Er zijn technologische uitdagingen bij de productie van energie en bij de opslag en het transport ervan. Dit vergt investeringen, niet alleen van overheden maar ook van investeerders. Deze investeringen zijn hard nodig om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Die is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Investeerders kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren en tegelijkertijd een financieel rendement behalen.

Investeren in welke duurzame energie?

Beleggers die de wereld van duurzame energie beginnen te ontdekken, zullen zich eerst moeten afvragen in welke duurzame energie zij willen investeren. Wind- en zonne-energie lopen momenteel voorop. Zowel windturbines als zonnecollectoren hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de rentabiliteit. Biomassa is niet onomstreden; critici waarschuwen dat het een aanslag is op de bossen. Waterstof staat nog in de kinderschoenen, maar groene waterstof is wel een veelbelovende hernieuwbare vorm van energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen.

Kernenergie, een riskant alternatief

Kernenergie wordt steeds vaker genoemd als oplossing in de duurzame energietransitie, maar het blijft een riskante optie. Denk aan Tsjernobyl en Fukushima. Willen we die risico’s lopen als er veiligere, duurzamere alternatieven beschikbaar zijn, zoals groene waterstof? Het maatschappelijk debat hierover is nog gaande. Daar komt bij dat kernenergie geen goedkope vorm van energie is en om fikse investeringen vraagt.

Richtlijnen voor beginnende beleggers

Beleggers die willen beleggen in duurzame energie kunnen aandelen kopen in een groot aantal bedrijven. Maar het is niet eenvoudig om de juiste te kiezen. Er zijn een paar richtlijnen voor de selectie.

  • Ten eerste de regio waar een bedrijf actief is: sommige gebieden zijn nu eenmaal verder in duurzaamheid dan andere.
  • Ook regelgeving en overheidsbeleid spelen een rol.
  • Maar bovenal moeten beleggers de financiële kracht van bedrijven beoordelen voordat ze erin investeren.

Enkele toonaangevende bedrijven in duurzame energie

Het Deense bedrijf Vestas Wind Systems heeft windturbines op alle continenten, zo’n 77.000 turbines in totaal. Wind is een essentieel alternatief voor fossiele brandstoffen. De waarde van Vestas haar orderportefeuille voor windturbines bedroeg eind juni 2021 € 21,2 miljard. Daarnaast heeft de onderneming vaste servicecontracten met een verwachte omzet van € 26,9 miljard, en dus een stabiele cashflow.

Evergy is een snelgroeiend elektriciteitsbedrijf uit Kansas City. De nettowinst steeg in de eerste helft van 2021 tot $ 376,9 miljoen, tegen $ 202,8 miljoen een jaar eerder. De winst per aandeel verdubbelde zelfs. De helft van de energie die Evergy levert aan 1,6 miljoen klanten is afkomstig van emissievrije bronnen. Daarmee is Evergy een goede keuze voor investeerders die hun geld in schone energie willen steken.

Renewable Energy Group produceert biodiesel en duurzame chemicaliën. Biodiesel wordt een steeds belangrijker onderdeel van de energiesector, al is dat niet onomstreden. Als biodiesel vaker de voorkeur krijgt, kan het aandeel daarvan profiteren. De koers van het aandeel toonde zich in 2021 wel volatiel en is meer dan gehalveerd ten opzichte van de $ 113 in februari 2021.

Array Technologies produceert grondmontagesystemen voor zonnepanelen. De aandelenkoers heeft dit jaar onder druk gestaan, maar in augustus 2021 kreeg Array een kapitaalinjectie van $ 500 miljoen van investeerder Blackstone. De recente winstvooruitzichten zijn gunstig.

Hernieuwbare energie enorm groeipotentieel

Tegen 2050 is naar verwachting ongeveer de helft van de wereldwijde energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie, aldus de Amerikaanse Energy Information Administration. De hierboven genoemde bedrijven zullen hiervan profiteren. We hebben een mix van hernieuwbare energiebronnen nodig ter vervanging van fossiele brandstoffen om aan de wereldwijde vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Niet alleen kernenergie is omstreden, maar ook biomassa en windenergie krijgen maatschappelijke kritiek.

Moeilijk om de beste investering te kiezen

Maatschappelijke acceptatie is slechts een van de factoren rond duurzame energie, en er zijn meer uitdagingen. Daarom is het moeilijk om te bepalen welke bedrijven zich van de rest zullen onderscheiden als het gaat om impact en financieel rendement. Een energiemixfonds, met een spreiding van verschillende energiebronnen, projecten en/of bedrijven, verlaagt de kans dat je een verkeerde keuze maakt.

Beleggingsfonds voor hernieuwbare energie: FutureEnergyFund

Een beleggingsfonds dat zijn beleggingen spreidt over verschillende energievormen en bedrijven is vanuit risico-oogpunt een verstandig bezig. FutureEnergyFund ís zo’n energiemixfonds. Het fonds belegt voornamelijk in bestaande wind- en zonne-energieprojecten; de aanbieder WindShareFund heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Daarnaast bieden beleggingen in de ontwikkeling van groene waterstof extra rendementspotentieel.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief