Invloed werkgelegenheid bij overnemers groter dan starters

 In Finance

Utrecht – Ondernemers die een bedrijf overnemen hebben meer omzetgroei en een groter effect op werkgelegenheid dan starters. Dit blijkt uit onderzoek, gedaan in opdracht van de KvK.

Volgens dr. Lex van Teeffelen van Hogeschool Utrecht, die het onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel uitvoerde, verschillen overnemers aanzienlijk van starters. Die verschillen hebben niet alleen betrekking op ervaring en achtergrond, maar ook op persoonlijkheid. Ook blijkt dat voor de groei van het bedrijf bij de beide typen andere factoren bepalend zijn. Veel familiebedrijven slaan hun slag op de overnamemarkt en pakken zo de crisis aan.

Overeenkomsten met familiebedrijf
Overnemers zijn over het algemeen dominante, marktgerichte mensen met doorzettingsvermogen en een lagere bereidheid tot het nemen van risico’s. Dit zijn kenmerken die veel overeenkomsten vertonen met typeringen van familieondernemingen. Samen met flexibiliteit spelen deze persoonskenmerken een doorslaggevende rol bij de ontwikkeling van het bedrijf. Bij starters zijn het vooral de ‘human capital’-kenmerken (leeftijd en management-ervaring) die van belang zijn voor groei. Hoe ouder de starter, hoe lager doorgaans de omzetgroei. Opvallend noemt Van Teeffelen dat overnemers jonger zijn dan starters en beschikken over minder werk- en managementervaring.

Overnemers te weinig gesteund
Volgens Van Teeffelen schiet Nederland, net als andere EU-landen, tekort op de markt bij overnameadvisering. Er zouden geen landelijke of regionale ondersteuningsprogramma’s zijn voor kopende ondernemers. Ook zijn er bij overnames in het micro- en kleinbedrijf te weinig financieringsmogelijkheden. Dit terwijl het volgens Van Teeffelen ‘aannemelijk’ is dat het belang van bedrijfsovernemers voor de economie groter is dan die van starters. Internationaal onderzoek wijst uit dat starters de concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken, maar dat zij op de lange termijn de werkgelegenheid negatief beïnvloeden. Het zijn de bedrijven van bedrijfsovernemers die een hoge overlevingskans hebben, meer omzetgroei genieten en bijdragen aan innovaties die de werkgelegenheid gunstig beïnvloeden.

Recommended Posts