Joppe Hendriks (Continuity): “Verandering hoort bij continuïteit; vertel dat verhaal!”

Continuity Joppe Hendriks

Communicatie is veel meer dan een stukje in de krant. Het belang van interne communicatie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen binnen familiebedrijven. Dat zegt Joppe Hendriks, oprichter van adviesbureau Continuity en specialist in communicatie en leiderschap binnen ambitieuze familiebedrijven. “Het draait niet alleen om een mooie PowerPointpresentatie, maar om medewerkers gedurende het hele traject mee te nemen. Een authentiek verhaal is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

Ieder groeiend familiebedrijf maakt op gezette tijden een grote verandering of transitie door. Bijvoorbeeld als verschillende onderdelen van het bedrijf met elkaar geïntegreerd worden, of als het betreffende familiebedrijf een overname doet. Hendriks werkt met Continuity veel voor bedrijven die vergelijkbare transities doormaken. “Ik denk en doe mee vanuit de communicatiekant. Die is cruciaal. Je moet het verhaal áchter de transitie vertellen om mensen succesvol mee te kunnen nemen.”

Het uittekenen van een verandering of transitie is één ding, het daadwerkelijk doen is een doorlopende uitdaging. “Bij de aftrap krijgt een transitie vaak alle aandacht, iets beginnen is makkelijk”, zegt Hendriks. “Maar vervolgens moet je de transitie gaan uitvoeren. Veel bedrijven hebben dan de neiging om de verschillende afdelingen hun stukje van het project te laten managen. Maar juist in deze vervolgfase is communicatie essentieel. Blijf vertellen over de voortgang want voortgang is de energie van een transitie. Deel niet alleen de successen maar juist ook de fouten en de daarbij horende aanpassingen. Zo voegt het waarde toe voor alle betrokkenen en bouw je aan vertrouwen. Ook voorkom je hiermee de perceptie dat het geheel een managementtrucje is.”

Continuity: authenticiteit en consistentie belangrijke krachten

Een belangrijke kracht van familiebedrijven is hun authenticiteit. “Een goed verhaal draait niet alleen om het hoofd, maar ook om het hart.” Hendriks ziet dat steeds meer bestuurders zich dat realiseren. “Het gaat om het ‘waarom’ van een transitie en wat dat betekent voor het bedrijf en haar werknemers. Ik help directeuren en bestuurders om het juiste verhaal te vinden en structureren en maak er een plan bij, met de passende kanalen en momenten om het verhaal te vertellen. Daarnaast ondersteun ik bij de uitvoering van dat communicatieplan, bijvoorbeeld door speeches te schrijven.”

Naast authenticiteit is consistentie van groot belang bij een transitie. “Als je iets enkel op bestuursniveau communiceert, dan stopt het verhaal al snel. Communicatie speelt niet alleen een rol bij de start van een transitie maar gedurende het hele programma. Uiteindelijk wil je dat managers en medewerkers zich eigenaar voelen van de transitie. Het is essentieel om hen in de gelegenheid te brengen om op hun manier de boodschap uit te dragen. De rol van communicatie is om dit te faciliteren met een verhaal en een programma inclusief training; zo creëer je consistentie.”

Aantrekkelijke werkgever

Hendriks gelooft dat er veel kansen liggen voor familiebedrijven. Het was zijn reden om Continuity op te richten. “De wereld schreeuwt om authenticiteit, familiebedrijven hebben allemaal iets unieks want ze zijn niet voor niets meerdere generaties succesvol. Als dit verhaal wordt verteld, zorgt dit voor herkenbaarheid, vertrouwen en binding. Door het vele thuiswerken in de coronajaren is binding met medewerkers nog hoger op de agenda komen te staan.”

Daarbij speelt ook de druk van de arbeidsmarkt een belangrijke rol. “Met een authentiek verhaal werf en behoud je goede medewerkers. Vertrouwen, duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke factoren die meespelen in de keuze van medewerkers om ergens te solliciteren. Beursgenoteerde bedrijven zijn het veel meer gewend om naar buiten te treden met verhalen over deze onderwerpen. Familiebedrijven hebben soms de neiging wat meer bescheiden te zijn; dat is een gemiste kans. Want duurzaamheid en innovatie zijn volledig verankerd binnen familiebedrijven, die zich juist focussen op de volgende generatie, op continuïteit. Daarbij zijn familiebedrijven sterk betrokken bij hun directe omgeving, zij ondernemen binnen een gemeenschap. Laat dat zien en breng het consistent naar buiten! Maar aandacht voor de buitenwereld begint bij interne communicatie. Immers; binnen beginnen is buiten winnen”, aldus de oprichter en eigenaar van Continuity.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief