Kabinet biedt meer financieringsruimte voor familiebedrijven

 In Finance

Het kabinet wil 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte voorradig maken voor het mkb om zo meer geld beschikbaar te maken om groeiplannen te financieren. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Voor veel familiebedrijven biedt dit kansen.

Om private financiers te stimuleren tot extra marktfinanciering gaat het kabinet garant staan voor diverse fondsen. Zo zal het ministerie van Economische Zaken voor € 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten fonds waarmee de vermogenspositie van ondernemers wordt versterkt. Daarnaast stelt Economische Zaken ook € 100 miljoen extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord het mkb, waaronder veel familiebedrijven, van eigen vermogen te voorzien.

Groei
Eerder bleek uit onderzoek van Baker Tilly Birk dat veel familiebedrijven meer kansen zien om te groeien. Minister Kamp beaamt dit: “Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben zij dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank”, aldus Kamp. “Mkb-ers zijn echter de economische motor van Nederland. Zij zorgen voor innovatie, export, banen en economische groei. Van elke 10 banen in Nederland creëert het mkb er 6. Met deze acties geven we hen een belangrijke steun in de rug.”

Recommended Posts