Kantoor Wintertaling: “Iedereen is eigenaar én verantwoordelijk”

Kantoor Wintertaling

“Partners bij andere kantoren vragen zich vast af of we helemaal gek zijn geworden. Maar we hebben er bewust voor gekozen om een halfjaar geleden een eigendomsmodel te omarmen, waarbij iedere medewerker mede-eigenaar is.’’ Aan het woord is Marein Smits – CEO en partner bij Kantoor Wintertaling in Amsterdam. Zij staat aan het roer van deze overstap, waarmee ‘Wintertaling’ het eerste advocatenkantoor is dat een dergelijke revolutionaire koerswijziging doorvoert. Tijdens de traditiegetrouwe haringparty van Kantoor Wintertaling gaf zij toelichting op de eerste resultaten van dit nieuwe model.

Wintertaling Corporate M&A en Wintertaling Bouwrecht ging een jaar geleden verder als Kantoor Wintertaling. Maar niet alleen de naam werd gewijzigd. Ook kondigde het kantoor een gedurfde nieuwe verandering aan, door in te zetten op een nieuw beloningsmodel waarbij iedereen aandeelhouder is. Afgelopen januari werd deze structuur concreet doorgevoerd.

Smits: “We liepen tegen een financieel vraagstuk aan. Namelijk hoe we de winst op een eerlijke manier kunnen verdelen. Daarnaast hebben we de ambitie om verder te groeien. Als kantoor in de breedte én de diepte. Als een breed inzetbare advocatenclub waar uitstekende mensen werken die zich er zich veilig en prettig voelen. Waar ervaren maar ook net afgestudeerde advocaten– ondanks de krappe arbeidsmarkt – graag willen werken. Waarbij we absoluut geen urenfabriek willen zijn, waar de partners bakken geld verdienen en de andere medewerkers veel meer opbrengen dan ze verdienen.’’

Iedereen een aandeel in Kantoor Wintertaling

Om deze ambitie door te voeren, was er de vraag hoe je het beste met elkaar kan samenwerken om dit resultaat te bereiken. “We hebben ons verdiept in verschillende modellen en mogelijkheden. En na goed overleg besloten we om iedereen die bij ons werkt een aandeel te geven’’, stelt Smits. Binnen deze op holacratie gebaseerde structuur neemt iedereen die zelf verantwoordelijk kan zijn voor omzet, die verantwoordelijkheid ook op zich en worden ze daar evenredig voor beloond. En mensen die (nog) niet omzetverantwoordelijk zijn, zijn in dienst.

Seniors hebben een opdrachtovereenkomst. Hierbij is de beloning afhankelijk van de eigen inzet en de resultaten van het collectief. Wat er over blijft, wordt verdeeld binnen het hele kantoor. “De dagelijkse leiding neemt beslissingen en iedereen heeft een taak, maar er is niet één iemand de baas. Elk belangrijke voorstel wordt in een organisatie brede vergadering voorgelegd en goedgekeurd door iedereen met een aandeel. Daarnaast hebben we vakantiedagen afgeschaft. Iedere medewerker is volledig vrij om zelf te bepalen hoeveel vakantie hij of zij opneemt en hoeveel er wordt thuisgewerkt. Iedereen is eigenaar en iedereen is verantwoordelijk.”

The proof is in the pudding

Een mooie visie en nobele ideeën, maar hoe kijkt de CEO van Kantoor Wintertaling naar de effecten van dit model, ruim een halfjaar na de implementatie? “De implementatie kostte veel inspanning en het is zaak om goed met elkaar in gesprek te blijven. Maar als het niet zou werken, dan zou men dat inmiddels wel laten blijken. The proof is in the pudding. We functioneren goed, ons team groeit en we zijn allesbehalve failliet. We zien dat het probleem om de inkomsten eerlijk te verdelen inderdaad wordt getackeld. Iedereen verdient in de praktijk ongeveer net zoveel als zij al deden. Verdienmodellen zijn vaak al op bijdrage gebaseerd. Waarbij in ons model er wat extra overblijft, wat we verdelen over het hele kantoor.”

Maar er zijn meer bijkomende effecten. “In de praktijk biedt de nieuwe aanpak ook een oplossing op het gebied van samenwerking, verbinding, thuiswerken, verlof en werving.” Zo heette Kantoor Wintertaling afgelopen jaar vijf nieuwe collega’s welkom en wordt het team komende maanden verder versterkt met nog twee advocaten. Het personeel dat ze aantrekt, is blij verrast met het eigendomsmodel. En de mensen die er al sinds jaar en dag werken, gedijen goed onder de nieuwe structuur.

“De angst dat mensen de kantjes er vanaf lopen, afwezig zijn omdat ze de hele dag op de golfbaan staan of dat de poet oneerlijk verdeeld wordt, is ongegrond. Het eigenaarschap en de vrijheid draagt bij aan teamwork en beloont ieders harde werk. Als voorbeeld: we hebben een advocaat-stagiaire die in een paar maanden tijd al drie eigen zaken heeft aangebracht. Niet omdat ze een haai is, maar omdat ze enorm leergierig is en deze eigen zaken ook zelf mag oppakken.”

Vertrouwen als sleutelwoord

Het is fijn dat dit eigendomsmodel goed lijkt uit te pakken voor Kantoor Wintertaling. Maar de vraag blijft: welke motivatie schuilt er achter zo’n rigoureuze koersverandering? Smits: “Het sleutelwoord is vertrouwen. Mijn basisprincipe is dat je niet in je eentje een goede advocaat kunt zijn. Je hebt een team om je heen nodig. Maar minstens net zo belangrijk is vertrouwen van je cliënten. Vertrouwen dat zich terugbetaalt wanneer wij ons werk zo goed mogelijk voor hen kunnen doen. Als je daartoe de beste mensen wilt aantrekken en wilt ondersteunen, moet je op jouw beurt vertrouwen geven. Met als gevolg dat dit het team de intrinsieke motivatie geeft een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze cliënten aan te bieden.’’

Het ziet ernaar uit dat Kantoor Wintertaling met haar nieuwe strategie een goede weg is ingeslagen. Maar hoe ziet haar toekomst eruit? Smits: “We beschikken over twaalf advocaten en zijn gespecialiseerd in vastgoed, fusies en overnames bij grote bedrijven, bouwrecht, ondernemingsrecht, geschilbeslechting en insolventie. Ons streven is om over een jaar circa twintig advocaten in het team te hebben. Om ruimte te bieden aan nieuwe specialisaties en disciplines. Vanuit de overtuiging dat we alleen in de breedte en diepte verder kunnen groeien zolang we beseffen dat dit niet ‘mijn kantoor’, maar ‘óns kantoor’ is.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief