Klein familiebedrijf staat innovatie in logistiek in de weg

 In Innovatie

Om in het jaar 2020 een internationale toppositie te bereiken, zoekt de Nederlandse logistieke sector het in innovatie. Veel familiebedrijven in deze sector zijn echter te klein om kansen te onderzoeken.

De Nederlandse ambitie, geformuleerd in het topsectorenbeleid, is dat onze logistieke sector een rol pakt als ketenregisseur. Nationaal én international moet het daarmee op de kaart staan. Verladers en logistieke bedrijven moeten in de toekomst voor Nederland kiezen voor het aantrekkelijke en innovatieve ondernemersklimaat. Hiertoe zijn al verschillende onderzoeksprojecten opgezet, die onderdeel zijn van een door verschillende partijen ontwikkelde actieagenda.

Familiebedrijf te klein voor innovatie
Een onderzoek dat deel uit maakt van deze actieagenda omvat bijvoorbeeld oplossingen voor stadsdistributie. “Logistiek raakt de maatschappij het meest zichtbaar bij de bezorging van goederen”, aldus Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur van het Nederlandse instituut voor geavanceerde logistiek Dinalog. “Dit levert knelpunten op, zeker door de toegenomen e-commerce. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om die verkeersstroom kleiner te maken.

Familiebedrijven zijn lastig te betrekken in innovatieprojecten, betreurt Veenstra op de website van Dinalog. Het wetenschappelijke centrum heeft met andere spelers als NWO en TNO het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek gevormd, dat door middel van een actieagenda en verschillende roadmaps innovatie wil stimuleren in de sector. Voor de vele kleine familiebedrijven is deelname aan projecten echter geen optie. Een veelgehoord beletsel is volgens de wetenschappelijk directeur dat deelname al snel te veel tijd of geld zou kosten, doordat deze bedrijven de slagkracht en schaal missen om energie in innovatie te steken.

Besparingsmogelijkheden worden gemist
Veenstra vindt het jammer dat de vele kleine familiebedrijven nauwelijks deel kunnen nemen aan innovatieprojecten en de sector niet in de totale breedte optrekt. Innovatie zou ook ten gunste moeten komen aan kleine bedrijven, bijvoorbeeld in het wegvervoer. Veenstra noemt innovaties in trucks, die een schat aan data opleveren die gebruikt kan worden om rijgedrag te veranderen en geld te besparen. “Een klein bedrijf alleen kan weinig met die data, maar als we die data sectorbreed samenvoegen krijg je een benchmark waar ook zij van kunnen profiteren.”

Recommended Posts