Kosten besparen door synergie op juridisch vlak

Een bedrijfsjurist of een advocaat in de arm nemen? En moet die dan in dienst komen of is het beter om hem in te huren?  De tijd waarin ondernemingen gewoon voor de makkelijkste en meest voor de hand liggende oplossing gingen, ligt ver achter ons. Je wilt immers het beste advies voor je familiebedrijf, tegen een redelijke prijs. Dat vraagt om een weloverwogen afweging.

De rekeningen van advocatenkantoren zijn fors. Een advocaat vraagt al snel 300 euro per uur. Een flinke investering. Tegenwoordig hoeft lang niet al het juridische werk binnen een onderneming door een advocaat te worden verricht. Een juridische generalist met goede kennis van de onderneming en het bedrijfsleven kan dit ook afhandelen. Dat leidt vaak tot kostenbesparing én kan toegevoegde waarde bieden.

Trend in VS
In De Verenigde Staten is sinds een paar jaar een duidelijke trend zichtbaar: ondernemingen geven minder uit aan advocaten en schakelen vaker een bedrijfsjurist in. Want, zo blijkt, tachtig procent van het juridische werk binnen een onderneming is van algemene aard en vraagt met name om een aanspreekpunt met kennis van de onderneming en haar markt. Denk bijvoorbeeld aan in- en verkoopovereenkomsten voor producten en diensten, en geschillenbeslechting met afnemers of leveranciers.

Rol bedrijfsjurist
Bedrijfsjuristen hebben vaak een achtergrond in zowel de advocatuur als het bedrijfsleven waardoor zij de theoretische maar ook praktische inslag hebben waar de dagelijkse praktijk in een onderneming om vraagt. Een bedrijfsjurist houdt zich bezig met juridische risicoafwegingen, de praktische toepasbaarheid van zijn advies en de implementatie ervan.

In het geval van onenigheid is inzicht in verhoudingen en begrip van de cijfers in een contract nodig om tot een juiste en tijdige schikking te komen. De bedrijfsjurist kan optreden als directiesecretaris, maar ook als adviseur van de directie, van de raad van commissarissen of van de aandeelhouders. Tenslotte begeleiden bedrijfsjuristen ook bijzondere projecten zoals het oprichten van joint ventures, het afstoten van bedrijfsonderdelen of het verkooprijp maken van ondernemingen. Kortom, ze fungeren als eerste aanspreekpunt bij juridische aangelegenheden.

Besparing
Door de generieke activiteiten bij een bedrijfsjurist te leggen, is doorgaans een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren, zeker ook bij middelgrote bedrijven. Zo maken ondernemingen met 200 werknemers, afhankelijk van de sector waarin ze werkzaam zijn, gemiddeld 40 uur per maand gebruik van een advocaat. Uitgaande van 300 euro per uur, kom je dan uit op 12.000 euro per maand.

Een bedrijfsjurist werkt gemiddeld tegen een uurtarief van circa 150 euro. Zou hij 80 procent (32 uur) van de juridische werkzaamheden verrichten, dan zou zijn rekening maandelijks 4800 euro bedragen. De advocaat zou vervolgens maandelijks nog 2400 euro factureren. De synergie tussen advocaat en bedrijfsjurist kost de ondernemer 7200 per maand; een besparing van 4800 euro per maand.

Overwogen keuze maken
De keuze tussen advocaat en bedrijfsjurist dient niet louter op basis van financieel oogpunt genomen te worden. Het gaat ook om de kennis, de toegevoegde waarde. Is specialistische, juridische kennis vereist, bijvoorbeeld voor het oprichten van een vennootschap of gerechtelijke procedures, dan kan het slim zijn een advocaat in te schakelen. Vaak is echter ook kennis van de onderneming en haar markt vereist. En dan biedt de bedrijfsjurist juist toegevoegde waarde. Want waar een advocaat zuiver juridisch adviseert, opereert de bedrijfsjurist in de context van een onderneming.

Continuïteit
Wat nu de meest aantrekkelijke oplossing is, verschilt natuurlijk per bedrijf. Maar voor (familie)bedrijven die niet precies weten hoeveel juridisch werk er is of waarbij juist vooraf al bekend is dat de hoeveelheid juridisch werk binnen de organisatie (uiteindelijk) geen fulltime baan oplevert, kan een externe bedrijfsjurist uitkomst bieden. De jurist kan enkele dagdelen per week of per maand op locatie bij de onderneming zijn. De andere dagen is de externe bedrijfsjurist op afstand beschikbaar.

Als er toch een gespecialiseerde advocaat nodig is, dan vormt de bedrijfsjurist een goede schakel tussen onderneming en advocaat. Een synergie die de nodige know-how en continuïteit biedt.


Reinoud van Servellen is zelfstandig bedrijfsjurist. Hij is gespecialiseerd in verbintenissenrecht in brede zin en fungeert als eerste aanspreekpunt voor juridische aangelegenheden bij verschillende bedrijven. Van Servellen studeerde rechten aan de Universiteit van Rotterdam (1999). In het verleden was hij onder meer advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen (2001-2004) en secretaris van de Raad van Bestuur bij Sdu N.V. (2005-2008). Sinds 2009 is hij partner en medeoprichter van Harvey Reynalds Legal B.V., een onafhankelijke, full-service bedrijfsjuridische dienstverlener.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief