Kredietaanvragen van Nederlands mkb vaker afgewezen

 In Finance

Kredietaanvragen van het Nederlandse MKB, waaronder veel familiebedrijven, worden vaker afgewezen door de bank dan in de rest van Europa. Alleen in Griekenland ligt het afwijzingspercentage hoger. 

Uit onderzoek, dat sinds 2009 de kredietaanvragen van Europese mkb’ers vergelijkt, blijkt dat Nederland behoort tot de Europese landen met de meeste afwijzingen van kredietaanvragen van het mkb. Dat meldt DNB-econoom Jasper de Winter in het maandblad ESB dat vandaag verschijnt. Hoewel maar vijf procent van het Nederlandse mkb hiermee wordt geconfronteerd, blijft het opmerkelijk waarom er juist in Nederland significant meer kredietaanvragen worden afgewezen.

Reden
De Winter constateerde in het onderzoek een concentratie van kredietaanvragen door financieel zwakkere mkb’ers. “Dit kan deels verklaren waarom een relatief groot deel van de kredietaanvragen in Nederland wordt afgewezen”, aldus de senior econoom van De Nederlandsche Bank. Het blijft echter opmerkelijk dat het aantal afwijzingen zoveel hoger ligt dan in andere landen. Zo zit Nederland met het aantal afgewezen kredieten op hetzelfde niveau als Spanje en Ierland; landen die te kampen hebben met veel meer financiele problemen. Ook laat Nederland op Griekenland na alle andere landen achter zich. Dit kan komen doordat de behoefte aan financiering na enige tijd sterker toenam in Nederland dan in andere landen van de eurozone. Uit ander onderzoek blijkt dat de aanvragen bedoeld voor werkkapitaal aanzienlijk vaker zijn afgewezen dan de aanvragen van krediet voor huisvesting of nieuwe productiemiddelen.

Minste aanvragen, meeste afwijzingen
Ook opmerkelijk is dat Nederland het meest bescheiden land blijkt als het aankomt op krediet aanvragen. Slechts 12 procent van het Nederlandse mkb vroeg krediet aan tegenover 22 procent van mkb’ers uit andere kernlanden van de Eurozone. Volgens De Winter heeft dit te maken met het feit dat veel andere landen beschikken over meer financieringsfondsen. Daarnaast veronderstelde een hoog percentage van de ondervraagde Nederlandse bedrijven toch wel te worden afgewezen met hun kredietaanvraag.

 

Recommended Posts