Laatste kans om pensioen in eigen beheer in ODV om te zetten

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hadden tot 1 juli 2017 de kans om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Sinds de zomer van 2017 kan dit niet meer en moeten zij een keuze maken: het opgebouwde pensioen afkopen, dit omzetten in een oudedagsverplichting of het premievrij aanhouden. Op 31 december 2019 vervallen ook die keuzemogelijkheden. Sjoerd van der Draai van Flynth Adviseurs en Accountants legt uit.

De opbouw van pensioen in eigen beheer behoort dus al sinds juli 2017 tot het verleden. Directeur-grootaandeelhouders hebben vanaf dat moment dus nog maar drie keuzemogelijkheden ten aanzien van het opgebouwde pensioen. En ook deze keuzemogelijkheden komen  te vervallen. Als de dga nog geen keuze heeft gemaakt, dan heeft diegene tot 31 december 2019 de tijd om het pensioen in eigen beheer alsnog af te kopen of om te zetten in een ODV. Vanaf 1 januari 2020 gelden er namelijk geen fiscale faciliteiten meer voor de afkoop en omzetting.

Afkoop

Bij afkoop wordt het pensioen zonder fiscale sancties in één keer afgekocht. Over de fiscale verplichting op moment van afkoop is de dga – rekening houdend met een belastingkorting – loonbelasting (box 1 inkomstenbelasting) verschuldigd. De belastingkorting bedraagt in 2019 19,5 procent van de fiscale verplichting.

Vanaf 2020 is deze afkoop in ieder geval fiscaal niet meer aan te raden, aangezien de daaraan verbonden fiscale sancties flink zullen zijn. Wij verwachten overigens dat in 2019 nog maar weinig pensioenen zijn of worden afgekocht. De belastingkortingen waren in 2017 en 2018 immers véél hoger. Áls men wilde afkopen, is dat in het overgrootste deel van de gevallen inmiddels al wel gedaan.

Omzetting in ODV

We raden de meeste dga’s die nog actie moeten ondernemen af om hun pensioen af te kopen. Dan blijven het omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of het in stand houden van het opgebouwde pensioen over. Om een goede afweging te kunnen maken, is een goede financiële planning noodzakelijk. Omzetting in een ODV heeft voor- en nadelen ten opzichte van het premievrij in stand laten van het pensioen. We zetten hieronder de belangrijkste punten voor u op een rij.

Fiscaal voordeel

Of het voordelig is om het pensioen om te zetten in een ODV is mede afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen. De omzetting is grof gerekend fiscaal voordelig als het geschatte totale box 1-inkomen vanaf de AOW-datum hoger is dan circa 35.000 euro. Ligt het geschatte box 1-inkomen lager, dan biedt de omzetting in een ODV veelal weinig tot geen fiscaal voordeel.

Dividend

Een en ander is ook afhankelijk van het wel of niet aannemen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Wordt dit wetvoorstel aangenomen, dan biedt de oudedagsverplichting meer ruimte om dividend uit te keren in 2019. Dit dividend wordt wel duurder: het box 2-belastingtarief op dividend stijgt in 2020 naar 26,25 procent en in 2021 naar 26,90 procent.

Eenvoud

Een ODV is overzichtelijk. Aan de andere kant biedt het premievrij in stand houden van het pensioen een redelijk constante aftrekpost tot aan de pensioendatum. Op het moment dat iemand het pensioen ombouwt tot een ODV, vervalt deze aftrekpost – en het liquiditeitsvoordeel – ook voor een groot gedeelte.

Flexibiliteit

Mocht een BV eindigen, dan kan een ODV eenvoudig worden afgestort in een lijfrenteproduct. Aan de andere kant boet een dga wel in qua flexibiliteit wanneer het opgebouwde pensioen in een ODV zit. Zo moet de dga uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd beginnen met het uitkeren van pensioen. Een premievrij pensioen biedt veel meer flexibiliteit, qua moment van uitkeren en qua hoogte van de (maandelijkse) uitkeringen.

Vererving

Voor uitkeringen vanuit de ODV kan worden bepaald dat deze toekomen aan de kinderen, wanneer de dga overlijdt. Dit is met name handig wanneer de partner van de dga al een hoog box 1-inkomen heeft. Aan de andere kant moeten de nabestaanden waarschijnlijk meer erf- en inkomstenbelasting betalen (bij het eerste overlijden) wanneer het pensioen in een oudedagsverplichting zit. Bij een premievrij pensioen is dat hoogstwaarschijnlijk een stuk minder.

Besluit nemen!

Het is aan de directeur-grootaandeelhouders om een besluit te nemen. Wil diegene diens pensioen omzetten in een ODV? Dan is het zaak om dit vast te leggen in een overeenkomst. Heeft de dga verder ook een vaststellingsovereenkomst gesloten met de (ex-)pensioenpartner(s), dan is het alleen nog belangrijk om dit tijdig richting de Belastingdienst te communiceren. We raden de dga aan dit samen met een ervaren adviseur te doen, om zo dit jaar nog alle fiscale mogelijkheden te benutten en in de toekomst belasting te besparen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief