Leasing essentieel om te kunnen ondernemen

 In Finance

Voor veertig procent van de MKB-bedrijven is leasing een essentiële vorm van financiering, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Leasing is voor veel familiebedrijven een uitkomst om te kunnen ondernemen.

MKB-bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het feit dat de investeringen die zij doen in bedrijfsmiddelen moeten renderen, bijvoorbeeld in de vorm van kostenbesparingen of het vergroten van omzetkansen. Leasing verlaagt de drempel en maakt het makkelijker voor bedrijven om de investering te doen.

Waar hebben we het nou precies over? Leasing is een financieringsovereenkomst waarbij bedrijfsmiddelen gedurende een zekere periode door een leasemaatschappij (lessor) ter beschikking worden gesteld aan een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. “De lessee geniet dus het gebruik van deze goederen, zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een banklening hoeft aan te gaan”, legt Peter-Jan Bentein, secretaris-generaal bij de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) uit. “Hierdoor kan hij sneller handelen en vrijer ondernemen.”

Bedrijfsmiddelen
De NVL gaat niet over autoleasing, maar over equipment leasing, ook wel algemene leasing. Daarover spreken we als we het hebben over duurzame bedrijfsmiddelen en kapitaalgoederen. Met bedrijfsmiddelen bedoelen we goederen die gebruikt worden in de onderneming en die niet zijn aangeschaft met het doel deze (meteen door) te verkopen. Denk aan trucks, trailers, heftrucks en bussen, maar ook aan kranen, agrarische werktuigen en allerhande (industriële) machines, kopieermachines en pc’s. Relatief nieuw zijn asset classes als software, led-lampen en windmolens.

Leasing App
De NVL, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, ontwikkelt zichzelf ook. Zo heeft de vereniging de Leasing App ontwikkeld, waar onder meer ondernemers informatie over leasing kunnen vinden. “Ondernemers blijken niet goed geïnformeerd te zijn over financieringsvormen. Zeker als het gaat om leasing schiet kennis te kort”, zegt Bentein. “Via de Leasing App leggen we onder meer in simpele taal uit wat leasing nu precies inhoudt en wat je er aan hebt.”

Recommended Posts
ICQ Groep