Lector Familiebedrijven Ilse Matsers: “Graag meer waardering voor het MKB”

Natuurlijk heeft Prinsjesdag ook invloed op de familiebedrijven en het MKB.  Fambizz-redactieraadslid Ilse Matser – Lector Familiebedrijven aan hogeschool Windesheim en directeur Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, vroegen we om een reactie. Lees hieronder haar gastblog die ook terug te vinden is op de website van Windesheim. 

De familie achter de bijna honderd jarige touroperator Verschoor Reizen of de vijfde generatie Meens die volop meedraait in de familiebrouwerij van Alfa Bier. Prachtige verhalen van ondernemende families in het programma De Opvolgers deze zomer. Mooie voorbeelden van families die met heel veel passie en toewijding een bedrijf runnen en daarmee al decennia lang een positieve bijdrage leveren aan de economie.

Het is dan ook heel goed dat het ministerie van EZK in haar beleidsplannen niet alleen kijkt naar topsectoren of snelle groeiers maar juist ook naar dit grote peloton in het MKB. In de miljoenennota is geld gereserveerd om deze groep bedrijven te ondersteunen bij de uitdagingen waar ze de komende jaren voor staan: robotisering, digitalisering en soms ook de bedrijfsopvolging. Het is teleurstellend als het MKB Actieplan gecombineerd wordt met een aantal maatregelen om de begroting rond te krijgen die juist voor het MKB negatief dreigen uit te pakken. Hoe verhoudt dit zich tot de waardering en ambities van de staatssecretaris?

Maar ik wil niet alleen een oproep doen aan het kabinet. Nee, wij allemaal kunnen bij onze keuzes in waar we onze producten en diensten kopen stilstaan bij wie we dat doen. Ik zag een mooi initiatief in Australië voorbij komen. Een nationale dag voor het familiebedrijf met als motto “When you support family businesses you support Australian families”. Laten we ons hier de komende jaren meer van bewust zijn en naar handelen.

Vanuit het hoger beroeps onderwijs kunnen we ook bijdrage leveren. Veel studenten doen een stage of een afstudeeropdracht in het MKB maar dat is soms nog te veel gericht op het behalen van de studiepunten terwijl we met een extra inspanning wellicht een grotere bijdrage kunnen leveren aan de innovatiekracht in het MKB peloton. Laten we kijken of we dit kunnen realiseren. Vanuit de waardering voor het MKB maar ook vanuit het besef dat onze student na de studie graag aan de slag gaat bij een florerend MKB bedrijf.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief