Limburgse familiebedrijven slecht voorbereid op bedrijfsopvolging

 In Bedrijfsoverdracht

Limburgse familiebedrijven zijn slecht voorbereid op de verkoop of opvolging van de onderneming. Daarbij verwacht slechts de helft van deze bedrijven dat een van de kinderen de opvolger voor het bedrijf is.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘Familiebedrijven’ van de Universiteit Maastricht, blijkt dat het niet tijdig plannen van overdracht op termijn negatieve impact kan hebben op de lokale werkgelegenheid en dienstverlening.

Familiebedrijf
Waarom zou een kind of opvolger voor een familiebedrijf kiezen en niet voor een niet-familiebedrijf? Er zijn veel verschillende voordelen te benoemen waarom het interessanter is om bij een familiebedrijf te werken. De eigenaar-managers zijn bijvoorbeeld langer werkzamer in een familiebedrijf dan in een niet-familiebedrijf, waardoor bedrijfskennis makkelijker en sneller wordt overgedragen.

Uit het onderzoek blijkt dat 65 tot 70 procent van het MKB in Limburg een familiebedrijf is. Dat komt neer op acht- tot tienduizend Limburgse ondernemingen. Zestig procent van deze ondernemingen geeft in het onderzoek aan dat zij in de volgende tien jaar het bedrijf willen overdragen: dat zijn gemiddeld vijfhonderd Limburgse ondernemingen per jaar.

Overname
De onderzoekers kunnen ook vaststellen dat familiebedrijven vaak slecht voorbereid zijn op de opvolging. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken het voorbereiden voor een goede overname tien jaar duurt, terwijl de bedrijven vaak na vijf jaar al een opvolger aan het hoofd van het bedrijf zetten. Dit komt het bedrijf niet ten goede; de opvolger zal bijvoorbeeld nog niet vertrouwd zijn met de onderneming.

Om een goede overname te realiseren, is het volgens de onderzoekers belangrijk om meer advies in te winnen. Slechts tien procent van het Limburgse MKB beschikt nu over een Raad van Commissarissen en maar vijf procent heeft een Raad van Advies, terwijl externe adviezen bij overnameprocedures belangrijk zijn. Deze adviezen kunnen juist het verschil maken bij bijvoorbeeld het oprichten van een sterk familiestatuut.

Opvolger
Vaak worden familiebedrijven overgenomen door de kinderen, maar in Limburg wordt slechts de helft van de ondernemingen overgedragen aan één van de kinderen. Het overnamemoment is een gevoelige situatie en het duurt vaak jaren voordat het is afgerond. Volgens Lex van Teeffelen, lector financiële economie en advisering aan de Hogeschool Utrecht, dreigen ruim 17.000 goed draaiende bedrijven vroegtijdig te sneuvelen door een gebrek aan opvolging. Het belangrijkste advies wat men aan familiebedrijven kan geven, is dat extern advies en communicatie belangrijk zijn voor het overnameproces.

Recommended Posts