Loondoorbetalingplicht bij ziekte beperkt voor kleine ondernemer

 In Finance

Kleine bedrijven met maximaal tien werknemers, waaronder veel familiebedrijven, hoeven personeel bij ziekte voortaan niet meer maximaal twee jaar lang door te betalen. Het kabinet wil deze termijn beperken tot een jaar.

Dit plan heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. Het risico van de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is volgens de PvdA’er een ‘enorm probleem’ voor met name kleine bedrijven. Volgens Asscher zorgt dit bij ondernemers voor veel stress en durven zij hierdoor minder snel nieuw personeel aan te nemen.

In het voorstel van Asscher en minister Henk Kamp van Economische Zaken staat dat uitkeringsinstantie UWV straks de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar overneemt. Dit wordt bekostigd vanuit de collectieve werkgeverspremies en de overheid. De zieke werknemer gaat er qua inkomsten niet op achteruit ten opzichte van de huidige situatie.

Voorzichtig positief
MKB-Nederland en VNO-NCW reageren voorzichtig positief over het voorstel. Ze zeggen al enige tijd met het kabinet in overleg te zijn om de werkgeversrisico’s bij ziekte te beperken. Asscher gaat de komende weken in gesprek met werkgevers, vakbonden en de Kamer over het kabinetsvoorstel “Ik hoop dat we rond mijn begrotingsbehandeling, die eind november, begin december staat gepland, de knoop hierover kunnen doorhakken,”

Meer achtergronden over het wetsvoorstel zijn hier te lezen.

Recommended Posts