Luke Slager (Molecaten) over de kracht van familiebedrijven in de leisurebranche

Familiebedrijven in de leisurebranche Luke Slager Molecaten

Dit jaar is er geen fysieke Vakantiebeurs, maar een online variant dankzij de coronamaatregelen. En dat virus was al zo bepalend voor de leisurebranche. Toch zijn er ook positieve dingen te noemen in coronatijd. Bijvoorbeeld dat familiebedrijven flexibeler en daadkrachtiger omgaan met de plotselinge veranderingen dan niet-familiebedrijven. Family office De Rendtmeesters ging in gesprek met Luke Slager, directielid van Molecaten Campings en Vakantieparken en legde hem enkele stellingen voor over dit onderwerp.

Ongeplande toetreding

Slager is één van de drie directieleden van Molecaten. Zijn broer en zwager maken de directie van het familiebedrijf compleet. Molecaten exploiteert al generaties lang recreatieparken aan stranden, in bossen en aan meren. In de ontwikkeling van Molecaten houdt het bedrijf strikt vast aan de familiemissie: eigentijdse visie, bedrijfsmatig en maatschappelijk verantwoord exploiteren en met partners duurzaam werken aan verblijfsaccommodaties voor de gast van de toekomst.

Na een korte periode werkzaam te zijn geweest bij Hanos tijdens zijn studie Filosofie, kwam Slager eigenlijk bij toeval in het familiebedrijf terecht: “Ik had er nooit bewust over nagedacht, het was van mijn kant niet gepland. Maar toen onze camping in Nunspeet verkocht ging worden, bleek mijn ervaring op het gebied van vastgoed bij Hanos nuttig. Op projectbasis heb ik toen de verkoop begeleid en daarna volgden nog enkele vastgoedprojecten. Voor ik het wist, werkte ik volledig in het familiebedrijf en inmiddels heb ik mijn rol gevonden in de directie.”

De voordelen van familiebedrijven

Er zijn in de leisurebranche heel veel familiebedrijven, die grotendeels bestaan uit één locatie. Slager: “Vader, moeder en de kinderen: iedereen werkt mee. Het niveau van deze accommodaties wisselt enorm, maar toch bestaat het overgrote deel van de ANWB 5-sterrencampings uit zelfstandige familiebedrijven met heel veel passie en kennis. Samen beslaan zij ongeveer de helft van het aanbod aan binnenlandse vakanties. De andere helft wordt geëxploiteerd door grote aanbieders met meerdere locaties. Denk aan Roompot en Center Parcs. Daarbinnen heb je nog maar een paar familiebedrijven en wij zijn er daar één van.”

Er is een duidelijk verschil te benoemen in de branche. Vakantieparken van grote aanbieders zijn vaak een verzameling kavels die los verkocht worden aan beleggers en particulieren, vertelt Slager: “Het wordt meer een woonwijk dan een vakantiepark en dat doet iets met de gastbeleving. Familiebedrijven in deze branche kiezen juist voor een duurzame exploitatie, dus niet verkavelen en verkopen. Ook de financiering van familiebedrijven is anders: zij kiezen voor eigen middelen of bancaire financiering. Tot slot zie je op HR-gebied dat het er bij familiebedrijven minder formeel en minder corporate aan toegaat. Hoe er wordt omgegaan met mensen is anders.”

Ter onderbouwing van zijn visie vroeg De Rendtmeesters aan Slager om te reageren op vijf stellingen.

‘Inspelen op veranderingen is makkelijker voor een familiebedrijf’

“Ja, de snelheid waarmee dat gebeurt, is groter bij een familiebedrijf. Dat komt omdat de leiding letterlijk meer leiding mag geven dan bij een niet-familiebedrijf. Er zijn meer bevoegdheden, zonder dat allerlei lagen er iets van moeten vinden of aandeelhouders hun stempel moeten drukken. Niet-familiebedrijven hebben wel meer kapitaal beschikbaar om te veranderen, maar aan de operationele kant kunnen familiebedrijven dat sneller.”

“Wij hebben dat zelf ervaren toen wij in coronatijd bungalows gingen aanbieden als kantoorlocatie. ’s Ochtends in de MT-vergadering heb ik voorgesteld om dat te gaan doen en ’s middags om 15.00 uur hadden we de uitingen voor social media klaar en stond het als product in onze boekingsmodule. Voor het einde van de dag waren we live met dit nieuwe idee. Dat was bij een groot bedrijf met een corporate structuur niet zomaar gelukt.”

Familiebedrijven in de leisurebranche Luke Slager Molecaten

Luke Slager (Molecaten)

‘Familiebedrijven zijn beter in staat loyaliteit op te bouwen’

“Aansluitend op de vorige stelling kunnen familiebedrijven juist door snel handelen meer loyaliteit opbouwen. Voorbeeld: we hadden eens een mevrouw te gast met een hulphond. Zij vroeg zich af waarom zij ook moest betalen voor de hond, aangezien het meenemen daarvan niet geen keuze was, want zij had die hond nodig. Dat vonden wij als MT een goed punt en dus hebben we in onze algemene voorwaarden direct toegevoegd dat hulphonden voortaan gratis mee mogen. En de mevrouw kreeg haar geld terug. Het is niet moeilijk om te bedenken wat dit betekent voor de loyaliteit van een klant, als je zo snel handelt. Zulke kleine dingen maken wij wekelijks mee.”

“Bij gasten is het overigens moeilijk om te zeggen of je daadwerkelijk meer loyaliteit opbouwt als familiebedrijf. Zeker als mensen niet eens weten dat er een familie aan het hoofd staat, zoals bij ons. Maar leveranciers en overheden weten dat vaak wel degelijk. Zij vinden het veel fijner om met een partij als de onze zaken te doen, omdat ze weten dat wij voor de lange termijn gaan. Bij dat soort stakeholders bouwen wij zeker wel meer loyaliteit op.”

‘Familiebedrijven zijn financieel gezonder dan niet-familiebedrijven’

“In deze branche zeker wel. Banken zijn steeds terughoudender geworden met financiering. Nu gaat het steeds meer om financiering van de exploitatie. Dus: wat doe je op dat stuk grond? En niet alleen wat die grond waard is. Doordat wij met eigen vermogen en bancaire leningen gefinancierd zijn, zijn we weerbaarder bij financiële tegenslag. Maar het is wel veel moeilijker voor ons om kapitaal op te halen uit andere bronnen. De kleine familiebedrijven in onze sector, die maar één locatie hebben, zijn in de regel sowieso financieel gezond.”

‘Het is moeilijk voor familiebedrijven om op te boksen tegen grote partijen’

“Wij denken dat wij dat wel kunnen, omdat we een bepaalde kritische grootte hebben. Het is wel belangrijk om daarbij specialistisch te blijven werken of zelfs niches op te zoeken. Daarmee kan ook een klein familiebedrijf zich onderscheiden ten opzichte van grote partijen. Het is wel belangrijk om zelf de weg naar de gast open te houden. In de hotelbranche zien we een voorbeeld van hoe het niet moet, doordat boekingsplatforms ertussen zijn gaan zitten en meer verdienen aan een boeking dan het hotel dat de dienst levert. Ook tegen dat soort grote partijen moet je dus zien op te boksen.”

‘Doelgroepen van familiebedrijven zijn anders dan die van niet-familiebedrijven’

“Dat denk ik niet. Natuurlijk komen veel mensen graag terug bij een camping die door één familie wordt beheerd. Zelfs wij hebben een hogere return-rate dan onze grotere collega-parken. Maar ik denk dat dit ook meer te maken heeft met het kampeerelement. Gezinnen met schoolgaande kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor ons en die vinden het fijn bij ons, maar andere partijen richten zich net zo goed op deze doelgroep. Het is behoorlijk homogeen op dat gebied.”

Kortom: ook in de leisurebranche kan het zeker een concurrentievoordeel zijn om een familiebedrijf te zijn. Tijdens het gesprek kwamen er talloze onderwerpen voorbij waar De Rendtmeesters dagelijks mee te maken heeft als multi family office. Wij danken Luke Slager voor zijn tijd en openhartigheid.

Over De Rendtmeesters

De Rendtmeesters is als multi family office gespecialiseerd in de begeleiding van vermogende families en familiebedrijven. Overdracht van vermogen en familieondernemingen naar de volgende generatie zijn terugkerende thema’s in de praktijk.  De Rendtmeesters assisteert bij het verantwoord omgaan met bezit, om zo voor meerdere generaties doelen te realiseren en de continuïteit te borgen. De ‘dt’ staat voor Discreet en Toegewijd.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief