Meer belasting erfgenamen familiebedrijven van de baan

Het voornemen van staatssecretaris Eric Wiebes om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten, is van tafel. Na een storm van kritiek is het voorstel gisteren ingetrokken.

Woensdag schreef de staatssecretaris dat hij bestaande vrijstellingen voor erfgenamen van familiebedrijven wil beperken. Er zou een einde moeten komen aan het versoepelen van de belastingregeling voor familiebedrijven. Dit veroorzaakte felle kritiek van ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Verbijstering over meer belasting
Erfgenamen van familiebedrijven zouden fors meer belasting gaan betalen (van 3 procent naar 20 procent). De ondernemersorganisaties zeggen “verbijsterd” te zijn door het voorstel. In reactie op de brief van de staatssecretaris noemen ze het plan “een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven –de ruggengraat van de economie-  en hun vele medewerkers”.

Weerstand
De partijen noemen het onbegrijpelijk dat het kabinet het eigen jarenlange beleid op het spel zet, door de bestaande vrijstelling te vervangen door een lager vrijstellingstarief of een betalingsregeling. Ook FBNed, de Vereniging Familiebedrijven Nederland, sluit zich hierbij aan. Daarnaast staat ook de Tweede Kamerfractie van de VVD niet achter de plannen van de eigen staatssecretaris.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief