Meer dan normaal vermogensbeheer: wel BOR

 In Columns, Dossier: BedrijfsOpvolgingsRegeling

Op 10 maart 2015 is er een nieuwe uitspraak inzake de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) gepubliceerd (uitspraak 3 juni 2014). Rechtbank Den Haag concludeert dat gezien de ontwikkelingen en werkzaamheden in de bv er sprake was van boven normaal vermogensbeheer: de BOR mocht wel worden toegepast. Een interessante uitspraak.

In deze zaak ging het om vader die twee zonen had. Ze hadden ieder 1/3 van de aandelen in een bv. In beginsel had de bv alleen maar beleggingen. Vanaf een bepaald moment (1999) ging de bv zich meer richten op projectontwikkeling onroerend goed met het doel te gaan verhuren en te verkopen. Er waren duurzame contacten met huurders, er waren contacten met de gemeente en met diverse aannemers.

De activiteiten zijn zodanig van aard dat de zoons een hoger rendement kunnen behalen dan dat bij normaal beleggen kan worden verwacht. Er is derhalve sprake van boven normaal vermogensbeheer. Het samenstel van werkzaamheden kan dus worden aangemerkt als een onderneming. Bij het overlijden van vader kon voor de vaststelling van de erfenis naar de zoons de ruime vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling worden toegepast. De belastingheffing, waarbij de eerste € 1 miljoen was vrijgesteld, was uiteindelijk 3,4% over de waarde van de bv, in plaats van 20%. Een aanzienlijke besparing aan erfbelasting dus.

In de praktijk stelt de Belastingdienst zich in dit soort zaken al snel op het standpunt dat er sprake is van beleggen en niet van ondernemen. Er is ook veel jurisprudentie die dit ondersteunt. Desalniettemin zijn er de laatste tijd ook positieve ontwikkelingen waarneembaar. Denk daarbij aan Hof Den Haag 20 december 2013 en Gerechtshof Leeuwarden 8 april 2014. In de praktijk kan het dus erg van belang zijn hoe de activiteiten binnen de bv met vastgoed worden vormgegeven.

François van der Hoff versterkt accountants- en administratiekantoren in de fiscale en juridische begeleiding van bedrijfsopvolging bij het familiebedrijf. Hij is een ervaren en enthousiaste adviseur met een no-nonsens mentaliteit. François is eigenaar van FISCAF belastingadvies, een adviesorganisatie gevestigd in Rotterdam. Zie ook www.bedrijfsopvolging.nl, een onderdeel van FISCAF.

Recent Posts