Meer familiebedrijven gaan snijden in personeelsbestand

 In Bestuur & Personeel

Amsterdam – Ondanks de trouw aan het eigen personeel geeft veertig procent van de private ondernemingen en familiebedrijven aan de komende twaalf maanden te moeten snijden in het personeelsbestand.

Het aantal private ondernemingen en familiebedrijven dat verwacht afscheid te moeten nemen van een deel van het personeel, is gestegen met 17 procent. Begin dit jaar verwachtte nog 23 procent van deze bedrijven te moeten bezuinigen op personeel. Dat blijkt uit PwC’s halfjaarlijkse Private Companies Barometer: een onderzoek onder directieleden en directeurgrootaandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen.

 Afscheid
“Door de aanhoudende economische tegenwind raken de financiële buffers op. Dat zorgt ervoor dat private ondernemingen, waaronder veel familiebedrijven, overwegen wat ze traditioneel tot het allerlaatste uitstellen: het afscheid nemen van personeel”, aldus Radboud de Groot, partner bij PwC. Het accountants- en belastingadviseursbedrijf drukt ondernemers op het hart de onderscheidende competenties van mensen in het oog te blijven houden, zodat het lange termijn verdienvermogen van de onderneming niet verloren gaat.

Positieve ontwikkelingen
Uit het onderzoek en de gesprekken die PwC voert, blijkt dat private ondernemingen en familiebedrijven zich zorgen maken om het ondernemersklimaat in Nederland en weinig hulp van buiten verwachten. Steunmaatregelen worden als weinig effectief gezien. Bovendien constateert men een verdere toename van de financiële en administratieve lasten. Toch brengt de economische druk ook positieve ontwikkelingen met zich mee. Zo ziet PwC een duidelijke professionalisering op het gebied van strategie en organisatie-inrichting. Die is ingegeven door de meer kritische blik van kredietverschaffers en zakelijke relaties, die structuur en transparantie eisen om hun eigen risico’s beter in te kunnen schatten.

 

Recommended Posts