Meer goedgekeurde kredietaanvragen door ABN Amro

 In Finance

Over de gehele linie daalt het aantal kredietaanvragen vanuit het mkb. Toch keurde de ABN Amro in het derde kwartaal meer aanvragen goed dan in eerdere kwartalen.

Vorige maand maakte ABN Amro bekend dat het aantal kredietaanvragen gedaan door middelgrote en kleine bedrijven, gehalveerd is over een periode van twee jaar. De reden dat ABN Amro verhoudingsgewijs meer aanvragen goedkeurt komt door de kwaliteit van de aanvragen. “We zien de kwaliteit van de businessplannen verbeteren. Er zit meer perspectief in.” Dit verklaarde Kees van Dijkhuizen, financieel bestuur ABN Amro, tijdens een toelichting op de cijfers.

Sectoren
De verbetering van de businessplannen en voorstellen geldt niet voor elke sector waarin bedrijven actief zijn. Wietze Reehorn, risicobestuurder bij ABN, ziet vooral verbetering bij voorstellen van mkb’ers in de industrie, de bouw en in de export. “Waar we dat nog niet zien is in de glastuinbouw, de detailhandel en in het transport, met name in de scheepvaart.”

Daling
De huidige toename van goedgekeurde businessplannen en gevallen waarin krediet wordt verstrekt, is volgens Reehoorn nog klein. Die minieme toename bestempelt hij als een trend. Ook de ABN zag de kredietaanvragen terug lopen. “In het eerste kwartaal van dit jaar kregen we ongeveer 6000 aanvragen. In het derde kwartaal was dat echter gedaald tot net iets onder de 5000”, zegt Van Dijkhuizen. Wel verwacht hij een stijging van aanvragen als het herstel waarin de Nederlandse economie zich bevindt, verder doorzet.

Recommended Posts