Indexbelegger Meesman lanceert FlexPensioen voor werkgevers

Meesman Indexbeleggen introduceert per direct het Meesman FlexPensioen. Met dit alternatief voor de collectieve pensioenregeling, gebaseerd op passief indexbeleggen, kiest de werkgever voor een pensioenoplossing in de derde pijler. Hiermee dringt Meesman hoge kosten en administratieve valkuilen terug en kunnen werkgevers dus gemakkelijker pensioenondersteuning aanbieden.

“Veel werkgevers zien het belang in van goede arbeidsvoorwaarden, maar vinden een collectief pensioen vaak te duur en te complex. Dit komt door hoge kosten, starre regelgeving en veel administratie”, zegt Hendrik Meesman, oprichter en directeur van Meesman Indexbeleggen, dat indexbeleggen in 2005 voor particulieren in Nederland introduceerde. “Met het FlexPensioen ondersteun je je personeel bij het opbouwen van een persoonlijk pensioenpotje. Op deze manier bieden werkgevers een aantrekkelijke pensioenoplossing die flexibeler, goedkoper en laagdrempeliger is dan een collectieve pensioenregeling en daardoor beter past bij de veranderlijke arbeidsmarkt. Wanneer de werknemer verandert van werkgever, verhuist het pensioenpotje namelijk gewoon mee.”

Een toegankelijker pensioensysteem

Meesman: “Doordat de Pensioenwet niet van toepassing is op de 3e pijler, ben je als werkgever niet verplicht om een pensioenadviseur in de arm te nemen. Bovendien leidt een wijziging van deze wet niet tot financiële gevolgen. Daarnaast kan een organisatie nu per functie bepalen welke vergoeding passend is, in tegenstelling tot een collectief pensioen waarbij dezelfde regeling voor iedereen geldt.” Het FlexPensioen biedt ook voor werknemers meer flexibiliteit: ze bepalen uiteindelijk zelf of zij willen deelnemen, wat de hoogte van de inleg wordt en in welke fondsen zij beleggen. “In de praktijk blijkt dat dit door veel medewerkers wordt gewaardeerd.”

De toekomst van het pensioen

Het Meesman FlexPensioen haakt gunstig in op de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Meesman licht toe: “Veel werknemers weten vaak niet hoe hun pensioen is geregeld. Zonde, want de nieuwe wet, die per 1 juli ingaat, biedt kansen. Deze wet is recent goedgekeurd door de Eerste Kamer en vergroot onder andere de jaarruimte, het bedrag wat je jaarlijks fiscaal vriendelijk mag beleggen in een lijfrenteproduct, van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag. Met het FlexPensioen kunnen werknemers die jaarruimte goed benutten en dat levert hen financieel voordeel op. Zo kunnen zij de inleg verrekenen via de aangifte inkomstenbelasting en hoeven ze geen vermogensbelasting te betalen over het vermogen van de pensioenrekening.”

Over Meesman

Het door Hendrik Meesman opgerichte Meesman Indexbeleggen was in 2005 de eerste in Nederland die passief beleggen voor particulieren mogelijk maakte. Meesman zet zich in voor het vinden van de beste beleggingsoplossing voor de klant door het eerlijke verhaal over beleggen te vertellen en het voor iedereen toegankelijk te maken om te beleggen op een manier die objectief gezien voor hen het beste is. Dit doen ze volgens een heldere door onderzoek ondersteunde beleggingsfilosofie: beleg in een wereldwijd gespreid, marktgewogen indexfonds en houdt deze voor de lange termijn aan voor het beste beleggingsresultaat. Met deze filosofie is Meesman een ervaren en snel groeiende aanbieder van beleggingsfondsen die richting een miljard beheerd vermogen groeit.
Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief