‘Minister Kamp werkt innovatie bij familiebedrijven tegen’

 In Innovatie

De voorstellen die Minister Kamp van Economische Zaken heeft gedaan om twee subsidieregelingen samen te voegen, wordt door sommige familiebedrijven gezien als demotiverend voor innovatie.

Het plan is om twee regelingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen in elkaar te schuiven. Bij verschillende familiebedrijven in Nederland valt dit niet in goede aarde, omdat bedrijven hierdoor miljoenen euro’s mislopen. Gevolg is dat er minder geld in innovatieprojecten wordt gestoken.

WBSO en RDA
Familiebedrijven kunnen de financiële lasten voor R&D onder andere verlagen met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Deze regeling verlaagt de loonkosten en andere uitgave voor R&D-projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prototypes voor nieuwe onderzoeken. Met deze regeling wil de overheid innovatieve bedrijven ondersteunen, want zij zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

De tweede regeling waar in 2016 verandering in komt, is de Research en Development Aftrek (RDA). Met deze regeling krijgen (familie)bedrijven korting op hun omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Vorig jaar maakten 23.000 bedrijven gebruik van de regelingen waarbij de subsidie vennootschapsbelasting of loonheffing werd verrekend. Het totale budget bedraagt één miljard euro en zal per jaar met tien procent worden verhoogd.

Nieuwe regeling
In juli van dit jaar presenteerde Kamp het voorstel om de WBSO en RDA samen te voegen. Kamp wil onder andere zestien procent van de R&D-uitgaven van een bedrijf in mindering brengen. Volgens Kamp is het belangrijk dat de regelingen worden samengevoegd, omdat sommige bedrijven dit jaar nog te weinig winst of geen winst boeken om gebruik te maken van R&D. Dit wordt per 1 januari opgelost, doordat men materiële kosten via de nieuwe WBSO kan verrekenen met de loonheffing.

Met de nieuwe regeling krijgen innoverende bedrijven alleen nog subsidie in een lagere vorm van loonbelasting. Daarnaast krijgen ondernemingen straks geen aftrekmogelijkheid meer voor de vennootschapsbelasting en daardoor gaan bedrijven er op achteruit. “Het grote probleem bij ons is dat we van een netto- naar een bruto-uitkering gaan en daardoor minder geld kunnen besteden aan innovatie”, aldus directeur Ben Tax van familie- en groentebedrijf Rijk Zwaan tegenover het Financieele Dagblad.

Familiebedrijven
Veel familiebedrijven reageren verontwaardigd op het voorstel van Kamp. Tax: “De nieuwe regeling is onevenwichtig. Dit gaat ons miljoenen per jaar kosten.” Hij begrijpt niet dat de nieuwe regelingen veranderd moeten worden: “We zijn in dertig landen actief maar het is nergens zo goed geregeld als hier. De uitvoering verloopt goed en er zijn weinig administratieve lasten.” Als Kamp de regeling wil veranderen, is het van belang dat de regeling verbeterd wordt en niet verslechterd, vindt Tax.

Een ander familiebedrijf is het volkomen eens met Tax. “Grote innovatieve familiebedrijven worden straks beknot”, zegt financieel bestuurder Ronald Eikelenboom van innovatie- en familiebedrijf Lely. “Dit is voor grote familiebedrijven echt een ernstige situatie.” Zij hebben de WBSO en RDA nodig om te innoveren: “We hebben de fiscale stimulatie nodig om tempo in onze innovatieplannen te kunnen houden.” Meerdere familiebedrijven gaan samen met FBNed een alternatief voorstel doen voor de nieuwe regeling. Zo willen ze onder andere een mindering van R&D-uitgaven achttien procent.

Recommended Posts