Minister stelt 5 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid in het MKB

De komende vier jaar stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 5 miljoen euro beschikbaar aan MKB-Nederland. Gisteren hebben de minister en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

De MKB-aanpak is erop gericht om mensen fit te houden voor de arbeidsmarkt tot hun pensioen. Om dit te bereiken gaat MKB-Nederland samenwerken met brancheverenigingen, kenniscentra, ondernemersverenigingen en adviesbureaus.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzingsgolf, is het nodig dat werkgevers investeren in hun werknemers. Maar niet alleen werkgevers moeten investeren, ook werknemers – waaronder veel familiebedrijven – moeten bereid zijn om zich aan te passen en te ontwikkelen. Door de dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie is de verwachting dat deelnemers over een paar jaar ook andere kennis en vaardigheden nodig hebben.

Duurzame inzetbaarheid
Het nieuwe beleid richt zich op duurzame inzetbaarheid. Hierdoor is er ook ruimte nodig  voor scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden en het terugdringen van ziekteverzuim. Werknemers moeten ook gaan inzien wat voor rol zij spelen in het kader van duurzame inzetbaarheid. De komende vier jaar zal MKB-Nederland een voortrekkersrol vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Tijdens de duur van het project is het de bedoeling dat MKB-Nederland tenminsteduizend bedrijven helpt bij de invoer van de benodigde maatregelen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief