Mismatch in MKB

Het MKB, waaronder zich veel familiebedrijven bevinden, tobt ondanks de hoge werkloosheid met het vinden en vasthouden van goed personeel. Dit duidt op een mismatch in vraag en aanbod. Ook een hogere omzet in het kleinbedrijf leidt nog niet tot meer werkgelegenheid.

Dit meldt ING in haar ondernemersbericht. Uit het stuk blijkt dat één op de vijf middelgrote ondernemers (50 tot 250 werknemers) moeite heeft met het vinden en/of vasthouden van geschikt personeel, ondanks de hoge werkloosheid. Ruim een derde van de middelgrote MKB’ers is van plan het komende jaar meer personeel aan te nemen. Ongeveer de helft behoudt hetzelfde werknemersbestand. In het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) komt het herstel langzamer op gang. Hier gaat één op de tien nieuwe werknemers aannemen. Toch wordt er verwacht dat ook het kleinbedrijf uiteindelijk weer personeel nodig heeft, onder meer door de 5 miljard belastingverlaging, waardoor de consumentenbesteding dit jaar weer zou kunnen gaan stijgen.

Verschil in personeel

Driekwart van nieuwe werknemers in het middenbedrijf begint op basis van een tijdelijk contract, dat uiteindelijk gevolgd wordt door een vast contract. Anders dan het middenbedrijf, blijven kleinere ondernemers voorzichtig en huren daarom bij voorkeur zzp’ers en uitzendkrachten in.

Ondernemersindex

De graadmeter voor financiële resultaten en verwachtingen in het midden- en kleinbedrijf, de ondernemersindex, blijkt onveranderd met haar 114 punten. De onveranderde positieve mening van mkb’ers over het ondernemersklimaat laat zien dat zij vertrouwen hebben. Toch verschilde de meting van het eerste kwartaal in 2016 niet met de laatste meting van 2015. Dit betekent dat het ondernemersklimaat onder mkb’ers nog niet verder verbeterd is.

De personeelsgroei wordt vooral verwacht in de bouw, industrie en de zakelijke dienstverlening. Deze sectoren blijken het meest optimistisch. Door de crisis hebben de sectoren die afhankelijk zijn van consumentenbestedingen minder vertrouwen in het ondernemersklimaat. De bouw is hierin dus een uitzondering.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief