MKB-bedrijven nog niet AVG-proof

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) gaat per 25 mei 2018 van start. Uit onderzoek van MKB Servicedesk onder 2800 bedrijven blijkt dat ruim zeventig procent nog niet de benodigde maatregelen heeft getroffen om te kunnen voldoen aan de wetgeving. Ruim driekwart van de ondernemers noemt de voorlichting van de overheid slecht tot heel slecht.

Geen stappen ondernomen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens over ruim twee weken. De privacywetgeving geldt voor alle Europese lidstaten. Willem Overbosch, werkzaam bij MKB Servicedesk, zegt hierover: “Hoewel we een duidelijk stijging zien in het aantal bedrijven dat zich bewust is van de nieuwe wetgeving en maatregelen wil nemen, kunnen we tegelijk concluderen dat zeventig procent nog geen concrete stappen heeft gezet. Dit is zorgwekkend.” Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden over de opslaan en verwerken van persoonsgegevens van zowel klanten als werknemers. Deze regelgeving heeft betrekking op alle bedrijven.

Zakelijke dienstverlening

Meer dan vijftig procent van het mkb zegt al maatregelen te hebben getroffen of dit binnenkort te gaan doen. Van alle branches is de zakelijke dienstverlening het best op de hoogte van de nieuwe regelgeving, in tegenstelling tot horecaondernemers. Daar heeft meer dan de helft nog niet kennis genomen van de inhoud van de AVG.

Wetgeving te ingewikkeld

De resultaten zijn zorgelijk, maar niet verrassend volgens Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. “Veel ondernemers zitten met de handen in het haar, ze weten niet waar ze moeten beginnen en zien door de bomen het bos niet meer. De wetgeving is erg complex, voornamelijk bedoeld om potentiële risico’s bij grote datareuzen in te perken. Echter, er is nauwelijks rekening gehouden met het midden- en kleinbedrijf. De mkb kan er slecht mee uit de voeten, aangezien elke vorm van proportionaliteit ontbreekt in de nieuwe wetgeving.”

Maatwerk is gewild door de mkb-ondernemer. “Informatie toegesneden aan de onderneming of de branche waar de organisatie in actief is. Daar zou de overheid in moeten investeren. De Autoriteit Persoonsgegevens moet vooral zorgen voor een zachte landing van de wet in het mkb, waarbij hulp in plaats van handhaving op de eerste plek moet komen.”

Overbosch stelt dat ondernemers de eerste stappen zelf kunnen zetten door zich online te oriënteren. “Ik raad ondernemers aan er direct mee aan de slag gaan. Als zij hulp behoeven, zijn er genoeg professionele aanbieders die ze kunnen bijstaan.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief