MKB beloont trouwe werknemer met prestatiebeloning

Zoetermeer – Een kwart van alle werkgevers in het mkb gebruikt prestatiebeloning om trouwe medewerkers te motiveren. De lengte van het dienstverband speelt hierin een rol.

Mkb’ers gebruiken prestatiebeloning om werknemers die lang in dienst zijn te motiveren en langer bij bijvoorbeeld het familiebedrijf te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de manier waarop mkb-bedrijven hun werknemers belonen. “Reden hiervoor was dat er weinig of geen onderzoek was gedaan naar beloning binnen kleine en jonge bedrijven, waar dat wel bij grote bedrijven was gedaan”, zegt Jan de Kok, onderzoeker van Panteia/EIM.

Geen invloed op salaris
Uit het onderzoek blijkt dat de lengte van het dienstverband invloed heeft op een bonus of winstdeling, maar niet op de salarishoogte. Volgens het rapport van Panteia/EIM hangt het salaris vooral af van de leeftijd en het opleidingsniveau van de werknemer. De tijd die een werknemer bij een bedrijf werkt is echter niet alleen van invloed op de kans op een prestatiebeloning. Ook het opleidingsniveau van de werkgever speelt een rol. Zo blijkt dat wie zelf heeft doorgeleerd, zijn best betaalde werknemer een hoger salaris geeft dan werkgevers die niet hebben doorgestudeerd.

Verwachtingen
Panteia/EIM werkte voor het onderzoek samen met Jong MKB Nederland. “Zij verwachtten dat jonge bedrijven vaker van prestatiebeloning gebruik zouden maken dan gevestigde bedrijven, omdat jonge bedrijven minder financiële armslag hebben”, aldus De Kok. Ook geven grotere bedrijven vaker een prestatiebeloning dan kleinere bedrijven, blijkt uit het onderzoek. Dit komt omdat werknemers langer in dienstverband zijn bij grotere bedrijven dan bij kleinere bedrijven. De leeftijd van het bedrijf maakt in beide gevallen echter niet uit: de prestatiebeloning komt onder jonge bedrijven even vaak voor als onder oude bedrijven.

De Kok verwachtte zelf dat kleine ondernemingen zoals familiebedrijven, een lagere beloning zouden geven dan grote bedrijven. Dit bleek onjuist. Ook voorspelde de onderzoeker dat het verschil in motivatie voor prestatiebeloning tussen de bedrijven groot zou zijn. Grote bedrijven gebruiken de beloning om werkgevers te motiveren waar kleine bedrijven met de beloning vooral de loonkosten flexibeler willen maken, zo dacht De Kok. “En dit klopte, al bleek dit verschil tussen de verschillende motivaties echter veel groter te zijn dan ik dacht.”

De onderzoeker is erg benieuwd hoe bedrijven op dit moment over hun prestatiebeloning denken, in verband met de crisis. “Ik houd daarom het idee voor een volgend onderzoek in mijn achterhoofd.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief