Mkb-koepel in de bres voor behoud bouwcao

 In Bestuur & Personeel

Leegloop van de cao zou schadelijk zijn voor de bouwbranche, aldus Aannemersfederatie AFNL.

Mkb-werkgevers in de bouw waarschuwen voor het einde van de bouwcao. Zonder goede collectieve afspraken komen tarieven en opleidingsbudgetten steeds verder onder druk, waarschuwt Aannemersfederatie AFNL. De branche verliest hiermee zijn vermogen om goede vaklui op te leiden.

Ander geluid
Het geluid dat de aannemersfederatie hiermee laat horen in het FD, is een ander dan dat van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is een bouw- en infraorganisatie die vooral de grotere namen in de branche vertegenwoordigt. De stap die AFNL-voorman Henk Klein Poelhuis hiermee zet is een opmerkelijke, omdat de twee werkgeversorganisaties tot nu toe altijd samen optrokken.

Leegloop cao
Naar eigen zeggen doet Klein Poelhuis dit om het moeizame overleg met de vakbonden weer vlot trekken. “Niemand wil dat de bouw als eerste grote sector in Nederland zonder cao komt te zitten. Werknemers en werkgevers zijn prima in staat om collectieve afspraken te maken”, aldus Klein Poelhuis. Hij benadrukt dat de kloof tussen de beide partijen niet zo groot is. Het schrikbeeld van Klein Poelhuis is dat de cao volledig leegloopt. Deze is de afgelopen jaren al 40 procent geslonken onder druk van de zzp-groei in de sector.

Reactie FNV
Het FNV zegt het volledig eens te zijn met het belang van het behoud van de cao, verder is de vakbond niet erg onder de indruk. Zowel de AFNL als Bouwend Nederland willen een raamwerk-cao waarbij veel belangrijke voorwaarden bedrijfsniveau worden afgesproken in plaats van collectief. Hier ziet de belangenbehartiger niets in.

Recommended Posts