MKB krijgt het moeilijk in 2013

Zoetermeer – Het jaar 2013 wordt het tweede opeenvolgende jaar waarin de afzet van het mkb zal afnemen. Daarnaast wordt verwacht dat ook de winst en de werkgelegenheid teruglopen.

De afzet van het Nederlandse mkb, waaronder veel familiebedrijven, daalde in 2012 met 2,5 procent. De verwachting is dat de afzet in 2013 verder krimpt met 0,75 procent. Dat blijkt uit bevindingen van onderzoeksbureau Panteia/EIM. De afzetdaling heeft als belangrijkste oorzaak dat de binnenlandse bestedingen achter blijven. Daarnaast speelt ook mee dat de overheid de hand op de knip houdt en de bouwproductie nog steeds afneemt.

Winstdaling
Vrijwel alle sectoren van het mkb zien de winst dit jaar dalen, naar verwachting met 4 procent. Dit is niet alleen een direct gevolg van de afzetdaling in veel sectoren en een stijging van de grondstofprijzen, maar ook van een sterke druk op de prijzen en tarieven. Onzekerheid over de toekomst en dalende winstmarges zullen bedrijven ertoe brengen om te besparen op personeelskosten. De werkgelegenheid neemt volgens het onderzoek dit jaar af met 1,5 procent. Dit komt neer op een verlies van werkgelegenheid van bijna 60.000 personen.

Omslagpunt
Wanneer de export voor grote bedrijven aantrekt, gaat het mkb dat in positieve zin voelen. “Omdat het mkb vaak leveranciers zijn van grote bedrijven”, verklaart Klaas Bangma, onderzoeker bij Panteia. Maar het echte omslagpunt komt volgens hem pas als de huizenmarkt weer opbloeit. “Dan verbetert de vermogenspositie van huishoudens en komt het vertrouwen weer terug. Dat gaat weer leiden tot binnenlandse bestedingen. Maar tot die tijd moeten ondernemers hun kosten goed in de gaten  houden.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief