MKB oneens met verplichte kopieerheffing

 In Finance

Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waaronder veel familiebedrijven, weigeren nog langer de jaarlijkse verplichte kopieerheffing te betalen voor het kopiëren van artikelen uit kranten, tijdschriften en boeken. Van de MKB-bedrijven geeft negen op de tien aan nooit meer iets te kopiëren of te scannen. 

Dat blijkt uit een onderzoek van MKB Belangen, dat opkomt voor kleinere ondernemers in Nederland. Minder dan de helft van de ondervraagden heeft überhaupt nog een abonnement op een krant, tijdschrift of boek. Daarom vindt 96 procent het onredelijk dat de heffing nog steeds betaald moet worden. Toen de belangenorganisatie de achterhaalde praktijk op haar website aan de kaak stelde en een onderzoek hield, reageerden binnen enkele dagen ruim 3000 ondernemers. Het artikel werd 25.000 keer gelezen.

Reprorecht
In Nederland betalen bedrijven tot negentien werknemers jaarlijks een bedrag van 18,11 euro aan de Stichting Reprorecht, die dat verdeelt onder auteurs en uitgevers. De stichting stelt dat vrijwel alle bedrijven kopieën maken uit kranten, tijdschriften, boeken en de digitale versies daarvan. Die zouden intern gebruikt worden voor intranet, vergaderingen of presentaties. Sinds 2013 valt ook digitaal kopieergedrag onder de regeling. De heffing kan oplopen tot bijna 5000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Op die manier dragen bedrijven zo’n twintig miljoen euro per jaar af.

Dagelijkse praktijk
Volgens MKB Belangen is de regeling niet meer van deze tijd. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf ondernemers vindt dat de heffing ‘hopeloos verouderd is’. Ondernemers maken alleen bij hoge uitzondering nog kopieën of scans uit kranten, bladen of boeken: negen procent doet dat soms en één procent regelmatig. Van de respondenten geeft twee procent aan wel eens artikelen digitaal te scannen, maar 77 procent heeft dit nog nooit gedaan. Die delen slechts een internetlink via social media of e-mail en dat valt niet onder de regeling.

Al tijden ouderwets
Het aantal abonnementen op printuitgaven loopt al jaren sterk terug: volgens het onderzoek heeft slechts 49 procent van de bedrijven nog een abonnement. Drie op de tien respondenten hebben hun abonnement de afgelopen jaren opgezegd en een op de vijf zegt zelfs nooit ergens op geabonneerd te zijn. Bijna alle bedrijven, 98 procent van de respondenten, begrijpen dan ook niet hoe hun vertegenwoordigers van VNO-NCW en MKB Nederland in 2013 akkoord hebben kunnen gaan, toen de regeling zogenaamd werd gemoderniseerd. “Vandaag de dag legt niemand meer iets onder het kopieer- of scanapparaat. Als u iets deelt met een ander doet u dat digitaal met uw smartphone, iPad of computer, via één van die knoppen die onder elk artikel staan. Dat is niet kopiëren volgens de auteurswet”, stelt Adrienne van Veen van MKB Belangen. “Toch wordt iedereen over één kam geschoren. Wij blijken met ons onderzoek een gevoelige snaar bij het bedrijfsleven te hebben geraakt. Het schrappen van de verplichte kopieerheffing moet zo snel mogelijk op de politieke agenda.”

Recommended Posts