MKB verkrijgt makkelijker financiering

 In Finance

Bedrijven die financiering zoeken wisten dit afgelopen jaar vaker dan de voorgaande jaren volledig of deels te krijgen. Dat blijkt uit de voorjaarsmeting 2015 van de Financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia.

Panteia voerde deze monitor uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vorig jaar zocht zeventien procent van het bedrijfsleven extra financiering, een daling ten opzichte van het jaar daarvoor waar dat 21 procent was. De bedrijven die dit deden, bevinden zich voornamelijk binnen het mkb en familiebedrijven. In 2014 kreeg 78 procent van het bedrijfsleven dat financiering zocht dit volledig of deels gerealiseerd. Het jaar daarvoor was dit nog 62 procent. De verbetering is voelbaar in alle grootteklassen. Er bestaan echter nog grote verschillen: wegens gebrekkig onderpand en een te hoog ervaren risico door de kredietverstrekker, krijgt slechts 57 procent in het kleinbedrijf (een deel van) het gezochte bedrag.

Financieringsdoelen
Er wordt vaker dan in voorgaande jaren financiering gevraagd om te investeren in bedrijfsmiddelen en huisvesting. Werkkapitaal – geld voor de bedrijfshandelingen van dag tot dag – is nog steeds de voornaamste reden om krediet aan te vragen, maar het aandeel hiervan is minder dan de jaren daarvoor. Dat is belangrijk, omdat een deel van deze middelen werd gebruikt voor verliesfinanciering, aldus Panteia.

Alternatieven
Bedrijven gaan vaker op zoek naar alternatieve bronnen van financiering en doen dan een beroep op privévermogen of inbreng van vrienden of familie. De mix van eigen en vreemd vermogen komt steeds vaker voor als alternatief voor bankfinanciering. Denk hierbij aan leasing, factoring en crowdfunding. Toch wendt het overgrote deel van het bedrijfsleven zich voor financiering nog steeds tot de bank.

Het hele rapport is hier te lezen.

Recommended Posts