Wetenschappelijk onderzoek: Nederland economisch stabieler dankzij familiebedrijven

Familiebedrijven zijn een belangrijke steunpilaar voor de economische stabiliteit. Ze verkleinen de impact van economische dips, faillissementen en werkloosheid. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport: ‘De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld’ – uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.
Naast hun economische rol komt ook de maatschappelijke functie van familiebedrijven naar voren in de onderzoeksresultaten. Bas ter Weel, algemeen directeur van SEO: “ Ons onderzoek laat zien dat familiebedrijven stabieler zijn in onzekere tijden. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Maatschappelijke rol

In hechtere gemeenschappen zijn meer familiebedrijven gevestigd. Door bijvoorbeeld het sponsoren van regionale activiteiten dragen ze bij aan verbondenheid van de gemeenschap. Om te concluderen wat het precieze effect van familiebedrijven is op deze verbondenheid is, is onderzoek nodig.

18% minder coronasteun nodig

Tijdens een crisis of  recessie zijn familiebedrijven veerkrachtiger. Bij dit soort veranderingen in de markt sturen familiebedrijven sneller bij doordat de eigenaren zelf aan het roer staan. Ook hebben zij – onder andere door hun op lange termijn gerichte investeringen –  een grotere financiële buffer.
Tekenend voor de goede financiële gezondheid van familiebedrijven: ze hadden in de coronaperiode achttien procent minder overheidssteun nodig.

Meer baanzekerheid

Familiebedrijven ontslaan hun medewerkers minder snel. Ze zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever in de regio en voelen zich betrokken bij hun omgeving en medewerkers.

Praktisch innoveren

Investeren doen familiebedrijven vaak in kleinere stappen. Dit blijkt een succesvolle aanpak te zijn, ze slagen er vaker in om een innovatief idee om te zetten naar de praktijk. Bijvoorbeeld door een nieuw product op de markt brengen of een kostenbesparend proces door te voeren.

Jan Thomassen van FBNed (Familiebedrijven Nederland) merkt dat het grote belang van familiebedrijven lang niet altijd wordt erkend. “Nederland onderschat het belang van familiebedrijven, er is vooral aandacht voor de grote, beursgenoteerde bedrijven.”

Hier vind je het hele onderzoeksrapport:  Samenvatting van de slide… (d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net)

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief