“Nederland moet stoppen met extra regels bij EU-wetten”

 In Dossier: ONL

Den Haag – Europa moet het (familie)bedrijven niet moeilijker maken dan nodig. ONL voor Ondernemers overhandigt aan kandidaat-Europarlementariërs een manifest voor een gezonder ondernemersklimaat.

In de aanloop naar de Europese Verkiezingen heeft ONL voor Ondernemers het Ondernemersmanifest gepresenteerd. Deze week overhandigt Hans Biesheuvel het manifest aan diverse Europese lijsttrekkers. “Ondernemers denken in kansen”, vertelt Biesheuvel. “Tegelijkertijd zien we dat kleine ondernemers het moeilijk hebben. Zij worstelen met een stroom van regels, waarvan een groot deel afkomstig van de Europese Unie. We zitten bijvoorbeeld wel te wachten op de interne markt, maar niet op Europese regels over werktijden, zwangerschapsverlof of het labellen van producten bij de slager. Ook moet Nederland zelf ophouden met het toevoegen van extra regels bij Europese wetten.”

Gezond ondernemersklimaat
Met het Ondernemersmanifest wil ONL onder andere het groeidebat aanzwengelen, het klimaat voor kleine ondernemers simpeler maken en kredietverlening aan (kleine) bedrijven op gang houden. Om te voorkomen dat men met overbodige regelgeving ondernemers in de wielen rijdt, dienen Europarlementariërs al in een vroeg stadium bij het ontwerp van regelgeving rekening te houden met kleine bedrijven. Biesheuvel: “Wij zien ernaar uit om samen met de Nederlandse Europarlementariërs het ondernemersklimaat te versterken. Ik ga ervan uit dat de kandidaat-Europarlementariërs onze punten ter harte zullen nemen.”

Recommended Posts