Nederlandse werknemer enthousiast maar weinig flexibel

 In Innovatie

Juist familieondernemers weten hoe belangrijk een optimale balans tussen werk en gezin is. Weinig bedrijven zetten echter stappen om werknemers beter te ondersteunen, blijkt uit onderzoek door Fujitsu.

IT-bedrijf Fujitsu publiceerde onlangs het eerste hoofdstuk van haar jaarlijkse IT-tevredenheidsonderzoek. Hierin deed het onderzoek naar hoe Nederlandse werknemers de balans ervaren tussen hun werkzame leven en hun vrije tijd. Zij tonen zich over het algemeen zeer tevreden over de inhoud van hun werk (het gemiddelde rapportcijfers dat zij geven is een acht), maar deze balans is dikwijls zoek. Met name werkende Nederlanders onder de 45 jaar komen tijd tekort.

Thuiswerken
Slechts vier op de tien werknemers kunnen  af en toe thuiswerken. Vaak hebben zij hiervoor toestemming nodig van een leidinggevende. Jonge mannen mogen het vaakst thuiswerken. Vrouwen en oudere medewerkers hebben minder privileges op dit gebied. Veel respondenten zijn ontevreden over de stijl van management waar zij mee te maken krijgen. Zij kregen enkele initiatieven voorgelegd die hun werk/privébalans zouden kunnen verbeteren. De maatregel ‘meer training voor managers om hun leiderschapsstijl te verbeteren’ was het populairst.

Moderne werkplek
De reden waarom Nederlanders zo weinig flexibel kunnen zijn in waar zij hun werk kunnen/mogen doen, is wellicht te vinden in de manier waarop zij zijn gefaciliteerd. Zo heeft slechts 22 procent de beschikking over een moderne (flex)werkplek. Een belangrijke constatering in het onderzoek. Nederlanders zijn enthousiast over hun werk, maar komen in de knel met de inrichting van hun privéleven. Hen de middelen geven waarmee zij hun werk- en privésituatie beter op elkaar kunnen afstemmen, is volgens de onderzoekers een teken van goed werkgeverschap.

Het Fujitsu IT-tevredenheidsonderzoek (deelrapport werk/privé-balans) is hier te downloaden.

Recommended Posts