#NextGen aan de beurt?

Partnerbijdrage

Denkt u er als eerste eigenaar van uw bedrijf wel eens over na hoe u uw werkzame leven afsluit? Verkoopt u uw bedrijf aan een derde, of draagt u het stokje over binnen uw familie? Bij het voorbereiden van zo’n next step gaat u niet over een nacht ijs. Wij geven u alvast wat stof tot nadenken.

Maakt u van uw bedrijf een familiebedrijf?
Als eigenaar en dga stopt u veel tijd in uw bedrijf. Van scratch af aan bouwde u het bedrijf op zet u zich maximaal in om het te laten groeien en bloeien. U bent loyaal aan uw medewerkers, uw klanten, uw leveranciers en alle anderen betrokken bij uw bedrijf. Nu bent u nog jong, maar toch kriebelt het: “Wat gaat de toekomst brengen?” Als bedrijfsopvolging in de familie een optie is, zorg dan wel dat u op tijd begint. Dit zijn alvast vier belangrijke stappen om over na te denken.

Stap 1 – Positie bedrijfsoverdrager
Het kan geen kwaad zelf een actieve rol te pakken in het bepalen van uw positie. Voorop staat de vraag: wat wilt u? Bezin u op de toekomst, ook in verband met uw eigen vermogensplanning. Wat hebt u nodig? Bent u bereid (op enige termijn) uw bedrijf los te laten? Of blijft u liever een rol spelen in uw bedrijf?  Continuïteit van uw onderneming is ook in uw belang. Uw betrokkenheid zorgt ervoor dat uw opvolger niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Wilt u misschien de zeggenschap houden maar wel het eigendom overdragen? Het kan verstandig zijn eens stil te staan bij uw ideeën – en de achtergrond en normen en waarden in het bedrijf. Zijn de visie, missie en strategie helder vastgelegd? Wellicht is het verstandig om dit op te nemen in een familiestatuut. 

Stap 2 – Wijze bedrijfsopvolging
Een opvolger binnen uw familie vinden, is een taak die u wel serieus moet nemen. Door gesprekken met uw familieleden achterhaalt u wie geïnteresseerd is om u op te volgen. In samenspraak bepaalt u de wijze van bedrijfsopvolging. Haal hier vooral direct uw vertrouwde fiscaal adviseur bij, want oog houden voor de fiscale aspecten is van het grootste belang. Zo kennen wij (nu nog) de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waardoor u vrij van belasting aandelen mag schenken. De uitkomst van de gesprekken met uw familie kan ook zijn, dat verkoop aan een externe partij uiteindelijk de meest logische weg is.

Stap 3 – Positie bedrijfsopvolger
Is uw opvolger er klaar voor, maar wil hij of zij ook bepaalde trainingen of opleidingen volgen? Uw familiaire opvolger is misschien al een tijd werkzaam in het bedrijf. Als medewerker word je niet zomaar directeur/eigenaar. Breng met uw opvolger dit proces van transformatie zorgvuldig in kaart. Hij of zij krijgt meteen te maken met meer financiële verantwoordelijkheden en de risico’s van het ondernemerschap. Het kan geen kwaad hierin een coaching traject te volgen. Spreek bijvoorbeeld af om een lang(er)e periode van overdracht in te lassen, waarbij u samen aan het roer staat van de onderneming.

Stap 4 – Positie niet-opvolgende kinderen
Bij overdracht aan een (of meer) van uw kinderen wilt u ook stilstaan bij uw andere kinderen. Goed om te overwegen (bij toepassing van de bedrijfsopvolging via gedeeltelijke schenking) of er wellicht vermogen is om ook de kinderen die niet opvolgen een schenking te doen. Of compensatie door vererving van het resterende vermogen? Open communicatie met al uw kinderen is heel belangrijk, zodat er niet later discussie binnen de familie ontstaat.

Toekomstbestendig ondernemen voor het familiebedrijf
U ziet het, u kunt meerdere kanten op en moet vooral uw eigen afwegingen maken. Onze tip: laat u wel op tijd adviseren.

Wilt meer weten over thema’s als bedrijfsopvolging, eigenaarschap, duurzaamheid en vermogen? Op Familiebedrijven | Grant Thornton staan bij deze thema’s interessante whitepapers voor u klaar die u meer inzicht geven. U vindt hier ook de contactgegevens van een adviseur bij u in de buurt.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief