Nieuw belastingstelsel: “Wel beloftes, geen plannen”

 In Finance

Het kabinet kondigde tijdens Prinsjesdag aan dat de politiek het huidige belastingstelsel gaat herzien. Met een nieuw belastingstelsel worden nu al grootse beloftes gedaan voor banencreatie en lastenverlichting. Deze beloftes zijn echter nog niet te staven aan de hand van concrete plannen. 

Van de begrotingsplannen van het kabinet voor 2015 is het belangrijkste slechts een aankondiging: er worden plannen gemaakt voor een nieuw belastingstelsel. Het nieuwe belastingstelsel moet in de komende tien jaar gefaseerd ingevoerd worden. Als alles meezit, worden de eerste maatregelen hiervan verwerkt in het belastingplan van 2016. Echter, er is nog niet één concreet plan. Daardoor kan er nog lang niet gesproken worden over een nieuw belastingstelsel.  Dat meldt Peter Jutte, fiscalist bij Jongejan & Partners, in een gesprek met Fambizz. Opmerkelijk is dat het kabinet al wel beloftes doet zonder dat er plannen zijn.

Goedkopere arbeid
De werkloosheid is op dit moment het grootste probleem waar Nederland mee te kampen heeft. Dat meldt de minister van financiën Jeroen Dijsselbloem tijdens de presentatie van de begrotingsplannen. Een nieuw belastingstelsel moet er dus vooral op gericht zijn om de werkloosheid te reduceren. Door de lasten op arbeid met vijftien miljard te verlagen, hoopt het kabinet 100.000 banen te creëren. Dit nieuwe stelsel kost echter tussen de drie en vijf miljard euro. “Hoe het kabinet dit gaat bekostigen is niet bekend”, aldus Jutte, dat maakt dit plan volgens hem dus ook niet echt een plan. Dat is opmerkelijk aangezien er medio juni al een rapport is opgesteld door de Commissie van Dijkhuizen met aanbevelingen voor een beter belastingstelsel. “Concreet is er alleen niets bepaald. Het plan om het belastingtarief voor de eerste schijf met een kwart procent te verlagen is namelijk ook verbloemd. Deze gaat niet met een kwart procent omlaag, maar met een kwart procent minder omhoog”, aldus Jutte. “Dit levert dus geen goedkopere arbeid op. Slechts minder duurdere.”

Nadelen huidige belastingstelsel voor bedrijven
Dat er wat moet gebeuren aan het huidige belastingstelsel is volgens Jutte evident. “Het belastingstelsel is een rommelzolder”, vertelt hij aan Fambizz. Vooral eigenaren van bv’s worden hiermee volgens hem gepakt. Zo moet een directeur zich een bepaald salaris uitkeren terwijl hij meer zou hebben aan zoveel mogelijk dividenduitkering. Na de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting die over het dividend betaald moeten worden, blijft er namelijk een hoger bedrag over dan wanneer het zelfde bedrag als salaris belast wordt tegen 52 procent. Voor deze groep is het dus gunstiger om het salaris laag te houden en de dividenduitkeringen hoog. De overheid verlangt, met het oog op meer belasting, volgens Jutte juist het tegenovergestelde van bedrijven. “Deze fiscale regels maken het aantrekkelijk om zelfstandig te ondernemen. Zzp’ers hoeven namelijk over 15 procent van de winst geen belasting te betalen”, aldus Jutte. Met andere woorden: dit belastingstelsel draagt ertoe bij dat ondernemers getriggerd worden om zelfstandig, zonder personeel te opereren. “Uiteindelijk komt ook dat de werkgelegenheid niet ten goede en zal er dus meer moeten veranderen dan alleen de kosten van arbeid”

Recommended Posts