Nieuw concept Van Wanrooij blijkt succesnummer

 In Innovatie

De conceptwoningen Optio van Van Wanrooij hebben gezorgd voor een ‘boost’ in de omzet. Vorig jaar zijn er circa 1500 Optio-woningen gerealiseerd, zo blijkt uit het jaarverslag.

De omzet van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is in 2013 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen van 91 miljoen naar 98 miljoen euro. Dit zou voor een aanzienlijk deel te danken zijn aan de verkoop van particuliere Optio-woningen.

Familiekarakter
Het Optio-concept zou het Brabantse familiebedrijf een stuk flexibeler maken. Het kan tot circa 500 woningen zelf bouwen; daarboven besteedt Van Wanrooij het werk uit aan collega-aannemers. Door deze strategie kan het bedrijf haar familiekarakter behouden en treft de krimp in tijden van crisis alleen het uitbestede deel.

Vernieuwend
Optio is een concept waarbij klanten (kopers) zelf hun woning kunnen samenstellen op basis van verschillende standaard keuzes. Vorig jaar ontving het initiatief het predicaat Excellent Concept.

Recommended Posts