Nieuw handboek moet familiebedrijven helpen met opvolging

Henk Kwakkel schreef een handboek voor familiebedrijven, en deze is nu op de markt. Met het ‘Handboek familiebedrijven en opvolging’ kunnen eigenaren van familiebedrijven en accountants, fiscalisten en andere adviseurs relevante vragen stellen om de opvolgingsstrategie te bepalen en de regie in eigen hand te nemen.

Kwakkel focust in zijn boek op de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie. Verder beschrijft hij de mogelijkheden en problemen bij opvolging. Dit is een essentieel onderdeel voor het succes en voortbestaan van een bedrijf, maar wordt vaak als pijnlijk ervaren. Kwakkel presenteert een praktisch model om de opvolging beter te laten verlopen.

SAS-model
Een resultaat van dit onderzoek is het zogenoemde SAS-model, wat staat voor Strategic Analysis to Succession. In het model wijst Kwakkel vier belangrijke thema’s aan: zakelijk bestuur, familiebestuur, interne interactie en externe interactie. Het model moet gezien worden als een kompas, dat ervoor zorgt dat de gebruiker nadenkt over alle aspecten die met een bedrijfsoverdracht te maken hebben. Het boek moet de lezer in staat stellen om de juiste vragen te stellen en de juiste bedrijfsbeslissingen te nemen. Een sterke opvolgingsstrategie is immers essentieel.

Belang goede overdracht
Het is voor de gehele Nederlandse economie van belang dat overdrachten goed gaan. Tot 2020 worden circa 90.000 bedrijven overgedragen aan een volgende generatie en hierbij mogen kennis, vakmanschap of werkgelegenheid niet verloren gaan.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief