Nieuw investeringsfonds voor MKB gelanceerd

 In Finance

Deventer – Familiebedrijven en andere MKB’ers kunnen vanaf de tweede helft van dit jaar terecht bij het NL Ondernemingsfonds. Hierdoor moet het voor bedrijven makkelijker worden een financiering te krijgen.

Veel midden- en kleinbedrijven krijgen nauwelijks meer een financiering van de banken. Daarom kunnen familiebedrijven en andere MKB’ers vanaf de tweede helft van dit jaar terecht bij het NL Ondernemingsfonds voor een financiering. Dit nieuwe investeringsfonds is een samenwerkingsverband tussen institutionele beleggers en banken. In goed overleg leveren zij allebei een bijdrage voor het vergeven van krediet.

Samenwerkingsverband
Door de economische crisis is het voor ondernemers lastig om een financiering te krijgen voor bijvoorbeeld investeringen in innovaties, een belangrijk kenmerk in familiebedrijven. De banken ING, ABN Amro en Rabobank hebben daarom samen met de institutionele beleggers (MN, Sytrus Achmea, vermogensbeheerder Robeco en beursbedrijf Euronext Amsterdam) besloten om de koppen bij elkaar te steken. Op deze manier moet het voor (familie)bedrijven weer makkelijker worden om een financiering te krijgen.

Aankloppen bij eigen bank
Mocht een familiebedrijf geïnteresseerd zijn in het krijgen van een financiering, dan kan dit bij de eigen vertrouwde bank aan te vragen. De banken en de institutionele beleggers verstrekken alleen leningen van minimaal tien miljoen euro. De leningen die zij verstrekken zijn alleen bedoeld voor bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen euro. In een later stadium is het mogelijk dat ook kleinere ondernemingen bij het investeringsfonds aan kunnen kloppen, maar in eerste instantie richt het fonds zich alleen op de grotere MKB’ers.

Nieuwe financieringsbron
Het nieuwe investeringsfonds heeft als voornaamste doel om het bedrijfsleven op financieel gebied te ondersteunen. Op deze manier moeten (familie)bedrijven hun groeiplannen ook daadwerkelijk uit kunnen voeren. Door de herstellende economie stijgt de vraag naar krediet vanuit het bedrijfsleven en het NL Ondernemingsfonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de economie in Nederland. De komende weken gebruikt het investeringsfonds om andere institutionele beleggers bij het fonds te betrekken. Het NL Ondernemingsfonds moet de komende vijf jaar uitgroeien tot een omvang van één miljard euro.

 

Recommended Posts