Nieuw platform voor Gelderse familiebedrijven

Familiebedrijven uit Gelderland kunnen zich vanaf 18 juni aansluiten bij het Gelders Familiebedrijven Gilde.

De organisatie streeft er naar eigen zeggen naar de continuïteit van het familiebedrijf in de provincie beter af te dekken. Dit willen ze doen door Gelderse familiebedrijven, kennispartners en de overheid samen te brengen binnen het platform dat over een week officieel wordt geopend door . Diverse partijen vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben inmiddels hun steun toegezegd. Het Gilde hoopt over drie jaar minstens tweehonderd leden te hebben.

Spreekbuis
Om kennis te verspreiden en de ondernemer te informeren over uitdagingen waar hij en de familie mogelijk voor komen te staan, gaat het Gilde seminars, trainingsmodules, coaching, intervisietrajecten en expertbijeenkomsten organiseren. Daarnaast werpt het Gilde zich op als spreekbuis voor familiebedrijven naar de overheid, brancheverenigingen, werkgevers- en werknemersverenigingen.

Aanmeldingscriteria
Voor aanmelding zijn een aantal criteria opgesteld waaraan het bedrijf moet voldoen. Zo is deelname persoonsgebonden en voorbehouden aan één unieke vertegenwoordiger van het betreffende bedrijf en zijn aandeelhouders. Ook moet de onderneming zich betrokken voelen bij Gelderland en uit minimaal 25 medewerkers bestaan. Actief lidmaatschap is ook een criterium waar aan voldaan moet worden.

Het Gelders Familiebedrijven Gilde wordt 18 juni officieel gepresenteerd bij het familiebedrijf HSF Logistics in Nijmegen. Naast de (hernieuwde) kennismaking en de presentatie van Judith van Helvert van het NCFB, over de bijzondere positie van familiebedrijven en bijbehorende kansen en bedreigingen, wordt ook het programma voor 2015  en 2016 gelanceerd. Informatie over aanmeldingen voor het bijwonen hiervan staat op de website.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief