Nieuwe databank zorgt voor aandacht voor MKB

 In Innovatie

Het is voor grote bedrijven makkelijker hun belang duidelijk te maken. Voor het MKB, dat uit vele duizenden bedrijven bestaat, ligt dit lastiger. Om te laten zien wat er in deze ondernemingen speelt is De staat van het MKB ontwikkeld.

De staat van het MKB is een online kennisplatform dat in november is gelanceerd. Dit kennisplatform biedt inzicht in hoe het gaat met Nederlandse MKB-bedrijven. Binnen het MKB zijn familiebedrijven een belangrijke groep. Harrold Goddijn, CEO TomTom en voorzitter van Het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap en Financiering, vindt dat er meer aandacht moet komen voor MKB-bedrijven: “Het belang van MKB wordt wel gezien, maar mijn indruk is dat er in de politiek weinig over gesproken wordt.”

Beleidsmakers
Het belang van MKB is wel degelijk bekend bij de Nederlandse politiek: “Het MKB heeft een grote rol en verantwoordelijkheid. Deze bedrijven zorgen voor economische groei en er zijn bijvoorbeeld hoge verwachtingen van Nederlandse familiebedrijven.” Om Den Haag duidelijk te maken wat er goed gaat en wat niet, ontbraken duidelijke cijfers. Tot nu dan. Vanaf nu komt De Staat van het MKB met cijfers waardoor er trends zichtbaar worden “Dit inzicht zal als het ware een groot ‘jaarverslag’ worden. Neem bijvoorbeeld Shell, zij brengen als groot bedrijf elk jaar een jaarverslag naar buiten met hoeveel er is geïnvesteerd en wat de groei is. Dat is ook hoe wij het invullen, maar dan voor een grote groep MKB-bedrijven als geheel.”

Definities
Een punt van aandacht bij het maken van betrouwbare cijfers en inzichten, onder andere voor familiebedrijven en zelfstandige ondernemers, is de definitie. Want wanneer mag iemand zich een zzp’er noemen of wanneer is het bedrijf waarin men werkt een familiebedrijf? De Staat van het MKB heeft onderzoeksbureau Panteia gevraagd suggesties aan te dragen. “Wij hanteren de definitie dat een bedrijf een familiebedrijf is wanneer vijftig procent van de aandelen in handen van de familie is”, meldt Goddijn. Binnenkort verschijnt via De Staat van het MKB een onderzoek onder 2.000 bedrijven waarin familiebedrijven als aparte groep is meegenomen.

Over het onderwerp familiebedrijven heerst soms onduidelijkheid: “Dat is één van de zaken waaraan we willen werken in het kennisplatform. Daarnaast willen in de toekomst meer onderscheid gaan maken tussen verschillende bedrijfscategorieën, zoals MKB en familiebedrijven.”

Recommended Posts