Nieuwe generatie onvoldoende voorbereid op overdracht

 In Bedrijfsoverdracht

Vermogende Nederlandse families hebben te weinig aandacht voor de toekomstige overdracht van hun vermogen. Een succesvolle overdracht staat of valt namelijk met goede voorbereiding van de nieuwe generatie.

Vermogende families in Nederland besteden te weinig aandacht aan een succesvolle overdracht. Aangezien de rijkdom van vermogende families vooral te danken is aan ondernemerschap, is het zaak dat erfgenamen goed worden voorbereid op het gebied van ondernemen om zo het vermogen van de familie in tact te kunnen houden. Dat kan nog beter worden voorbereid, stelt Ernst Groenteman, partner bij KPMG.

Belang van voorbereiding
De gemakzucht ten aanzien van de voorbereiding van de nieuwe generatie kan de continuïteit van het vermogen in gevaar brengen. Om dit te voorkomen dient de nieuwe generatie goed en tijdig te worden ingeleid in het ondernemerschap. Volgens Groenteman is het voor het behoud van het vermogen tevens van belang om als ondernemer gebruik te maken van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR, voorheen BOF). Ondernemers die deze regeling benutten, betalen namelijk een stuk minder belasting. Groenteman: “Ondernemers die geen gebruik maken van deze regeling, zijn bij de overdracht voor een bedrijf van vijf miljoen euro zo’n twee miljoen euro kwijt aan belasting. Zo blijft er voor de nieuwe generatie niets over van het vermogen en loopt het familiebedrijf gevaar door het betalen van een grote belastingclaim.” Groenteman stelt verder dat bij een goede voorbereiding ook goede afspraken horen over wie er welke rol gaat vervullen binnen het bedrijf. Deze afspraken zouden dan in een familiestatuut vastgelegd kunnen worden.

Oorzaken
Het gebrek aan een goede voorbereiding zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat er in veel families geheimzinnig wordt gedaan over het vermogen en dit een gevoelig onderwerp is.”Een andere verklaring is dat familiebedrijven vaak te druk zijn met het dagelijkse ondernemen en onvoldoende tijd besteden aan de opvolging die in de toekomst ligt. Daarnaast lopen ondernemers tegen een hoop emotionele obstakels aan als het gaat om de overdracht van hun bedrijf en de keuzes die daarbij horen. Zij kunnen soms maar moeilijk afstand doen van het bedrijf dat ze al jaren besturen.”

Recommended Posts