Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid

 In Finance

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt in oktober een nieuwe subsidie beschikbaar voor het mkb, waar veel familiebedrijven onder vallen. Het fonds maakt het mogelijk voor hen om met een externe adviseur een plan op te stellen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. 

Zowel advies als begeleiding bij implementatie kunnen worden gesubsidieerd tot een bedrag van maximaal 10.000 euro met de komst van een nieuwe subsidie die het Europees Sociaal Fonds beschikbaar stelt. De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met twee werknemers of meer. Met behulp van de subsidie wil het ESF stimuleren dat het mkb, waar veel familiebedrijven onder vallen, de drempel om hieraan te werken als minder hoog ervaren.

Subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag kan slechts gedurende een korte periode worden ingediend (van 15 oktober tot en met 7 november 2014). De voorbereiding van een aanvraag neemt enige tijd in beslag. Zo moet de deskundige drie referenties kunnen overleggen van verschillende opdrachtgevers  die aantonen dat kennis en ervaring van de deskundige op het gebied van duurzame inzetbaarheid in voldoende mate aanwezig zijn.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is beschikbaar op de website van Agentschap SZW.

Recommended Posts