Odfjell blijft onder verscherpt toezicht

 In Privé & Vermogen

Rotterdam – Tankopslagbedrijf Odfjell is nog niet veilig genoeg. Het familiebedrijf voldoet niet aan de regelgeving op verschillende gebieden.

De Rotterdamse terminals van familiebedrijf Odfjell blijven onder verscherpt toezicht van controlediensten. In oktober vorig jaar vond bij Odfjell Terminals Rotterdam een BRZO-inspectie plaats. Uit dit onderzoek blijkt dat Odfjell nog steeds veiligheidsregels overtreedt, zo werd gisteren bekendgemaakt. Ook bij Odfjell Terminals Maritiem ontdekte de inspectie diverse overtredingen. Hoewel de terminal in Rotterdam gewoon mag doorgaan met haar bezigheden, staakt Maritiem haar werkzaamheden onmiddellijk. Daarnaast blijven de organisaties Odfjell controleren, ook onaangekondigd.

De inspectie
DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport voerden de BRZO-inspectie uit bij de twee terminals van het tankopslagbedrijf. Het ging om een onderzoek van zes dagen, waarin de betrokken partijen zich richtten op onder meer de regelingen en beveiligingen van de tanks, het onderhoud van brandbestrijdingssystemen en de doelmatigheid van de afvalwatersystemen. Bij Odfjell Terminals Rotterdam constateerde de inspectie onder andere dat er een achterstand is op het gebied van het preventief inspecteren van de leidingen.

Problemen bij Maritiem
De lijst met problemen bij Odfjell Terminals Maritiem is nog langer. Met de aansluiting van bluswatermonitoren waren meerdere dingen mis. De handbrandmelders waren in gebrekkige staat en Odfjell kon niet aantonen dat de blusapparaten gereed zijn voor gebruik. Maritiem kende volgens DCMR dus vooral problemen met betrekking tot brandveiligheid. De werkzaamheden hier moesten daarom destijds ook gestaakt worden.

Gebrek aan veiligheid
Het Noorse familiebedrijf legde juli vorig jaar haar werkzaamheden al eerder stil. Odfjell bleek slecht te presteren op het gebied van veiligheid. Het ging onder meer om tanks met giftige stoffen die schadelijk zouden zijn voor omwonenden. Hierdoor raakte het familiebedrijf in financiële nood. Fambizz schreef eerder al over het reorganisatieplan van Odfjell. In eerste instantie wilde de onderneming 90 werknemers ontslaan van de terminal in Rotterdam, maar daar gingen de vakbonden niet mee akkoord. Odfjell heeft het aantal ontslagen daarom verlaagd naar 35. Dit nieuwe sociale plan wacht nog op goedkeuring van diverse partijen.

Recommended Posts