Ondernemer mist vaak helder beeld op eigen cijfers

 In Finance

Utrecht – Veel mkb’ers hebben geen goed inzicht in hun bedrijfsadministratie. Om ondernemers hierbij te helpen start vandaag de campagne ´Sturen op cijfers´.

Als gevolg van de aanhoudende crisis komen steeds meer ondernemers in de financiële problemen, terwijl dat zeker niet altijd nodig is. Vorig jaar behaalde het aantal faillissementen in Nederland het trieste hoogterecord van 11.235 (CBS). MKB-Nederland en Flynth constateren dat met name veel kleinere bedrijven in de problemen komen, doordat hun administratie onvoldoende op orde is. Daardoor ontbreekt een betrouwbaar beeld van de stand van zaken binnen het bedrijf. Een gebrekkige administratie maakt ondernemers bovendien kansloos als zij bij een bank aankloppen voor krediet. Naar aanleiding van deze constatering lanceren MKB-Nederland en Flynth vandaag tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht de campagne ‘Sturen op cijfers’. Met deze campagne willen zij mkb’ers, waaronder veel familiebedrijven, helpen hun bedrijfsadministratie zó in te richten, dat ze kunnen sturen op cijfers.

Realtime managementinformatie
Een relatief kleine investering in een accurate administratie maakt een groot verschil voor zowel de overlevingskansen als de financierbaarheid van de onderneming. Een accurate administratie geeft ondernemers de mogelijkheid te sturen op realtime (online) managementinformatie – zo kan de ondernemer met tussentijdse resultaten zien of hij de begroting haalt en hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van het voorgaande jaar. Hij kan daaraan conclusies verbinden en bijsturen waar nodig. Bovendien vergroot hij de financierbaarheid aanzienlijk: “Wanneer een ondernemer kan aantonen dat hij stuurt op de cijfers, doordat hij zijn administratie zo heeft ingericht dat die cijfers ook direct beschikbaar zijn, dan vergroot dat zijn mogelijkheden voor een financiering aanzienlijk”, zegt Maarten Zemann, directeur MKB Advies bij Flynth.

Ondernemers helpen de regie te pakken
Juist in de huidige economische omstandigheden hebben mkb-ondernemers behoefte aan praktisch inzicht en ondersteuning bij de regie op hun financiële huishouding. Met de campagne ‘Sturen op cijfers’ steken MKB-Nederland en Flynth hen daarbij de helpende hand toe. Het uiteindelijke doel is dat ondernemers zich met al hun activiteiten structureel richten op waardecreatie en waardegroei. Maar in eerste instantie zal het bij veel bedrijven vooral een kwestie zijn van het hoofd boven water houden.

Recommended Posts