Familiebedrijven Barometer: ondernemers positief gestemd ondanks crisis

Den Bosch – Ondanks dat ondernemers de pijn van de aanhoudende crisis  voelen, zijn zij toch positief gestemd over de continuïteit van hun bedrijf. Dit blijkt uit de Familiebedrijven Barometer.

Hoewel ondernemers in familiebedrijven zich in toenemende mate zorgen maken over de continuïteit van het eigen bedrijf, is 52% hierover positief gestemd. Ondernemers in familiebedrijven voelen in brede zin de pijn van de aanhoudende crisis. Ze hebben lage verwachtingen over de orderportefeuille van de eigen onderneming in de komende zes maanden. De werkgelegenheid staat onder druk en het voornemen om te investeren is nog niet eerder zo laag geweest. Dit blijkt vandaag uit de zesde Familiebedrijven Barometer van Van Lanschot, de bank voor vermogende particulieren en familiebedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat niet hoog op de agenda van de familiebedrijven. Er is bepaald geen eenduidig beeld van wat MVO nu precies inhoudt. Voor de één is het eerlijkheid, een ander definieert het als duurzaamheid,  weer anderen als milieubewustzijn. De meerderheid van de ondernemers is nog onbekend met bestaande MVO-certificeringen, -keurmerken en -richtlijnen.

Ruim een op de tien ondernemers ziet MVO als een grote kans. En 8 van de 10 familiebedrijven zijn reactief/volgend bij de uitvoering van MVO-maatregelen. Slechts 3 van de 10 ondernemers noemen het ‘leuk en inspirerend’ om zich met MVO bezig te houden. De belangrijkste drijfveren die worden genoemd om MVO te omarmen zijn: positieve invloed op het imago van het bedrijf (55%), raakt kernwaarden en bedrijfsprincipes (38%) en marktkansen (37%).

Leveranciers en afnemers
Familiebedrijven nemen op MVO-gebied leveranciers en afnemers de maat: circa de helft van de familiebedrijven zegt MVO-overwegingen mee te nemen als criterium bij de keuze van zowel leveranciers als klanten. Aan de andere kant kunnen familiebedrijven het veel minder waarderen wanneer ze zelf op MVO-aspecten worden beoordeeld: zo geeft een derde van de ondernemers aan geen gehoor te zullen geven aan de wens van grote afnemers wanneer deze bepaalde eisen zouden stellen aan het (lease)wagenpark van het bedrijf.

Minder vertrouwen in politiek ondernemersklimaat
Uit de Familiebedrijven Barometer komt ook naar voren dat het vertrouwen in het politieke ondernemersklimaat daalt. Ondernemers hebben per saldo niet het gevoel dat de huidige Nederlandse regering kansen creëert voor ondernemers: 51% schat in dat in de komende zes maanden het politieke ondernemersklimaat zal verslechteren. De indexscore voor het politieke ondernemersklimaat ligt hiermee op het laagste punt in de geschiedenis van de Familiebedrijven Barometer.

De Familiebedrijven Barometer is een halfjaarlijkse peiling onder ondernemers in Nederlandse familiebedrijven. Dit jaar namen 258 directeur-grootaandeelhouders deel aan het onderzoek.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief