Ondernemers zien nog obstakels bij interne markt

Den Haag – Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland geprofiteerd heeft van de vrije interne markt in Europa.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers (52 procent) daarentegen wél een mening heeft over het profijt dat ons land heeft van de interne markt. Twee op de tien ondernemers (21 procent), van onder andere familiebedrijven, denken juist dat Nederland weinig of zelfs zeer weinig van heeft geprofiteerd van het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal in Europa.

Successen en uitdagingen
Blijkens het onderzoek van de KvK naar de successen en uitdagingen op de interne markt, blijken vooral de vermindering van administratieve lasten, het makkelijker en goedkoper reizen en een grotere potentiële markt als successen te scoren. Ondernemers noemen het terugkrijgen van btw dat betaald is in een ander lidstaat, verschillen in productvoorschriften en grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen de grootste uitdagingen. Meer dan 60 procent van de ondernemers ervaart dit als (zeer) moeilijk.

EU-rechten
Acht van de tien internationale ondernemers geven in het onderzoek van de KvK aan dat het verkrijgen van informatie over de eigen EU-rechten moeilijk te vinden is.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief