Ondernemerschap en goede doelen: de perfecte combinatie

Het steunen van een goed doel, het investeren in duurzaamheid of het oprichten van een goed doel. Door de grote maatschappelijke betrokkenheid in familiebedrijven lijkt de combinatie tussen familiebedrijven en filantropie een goede uitwerking te hebben.

Het familiebedrijf staat bekend om zijn filantropische instelling. Zes van de tien gulste bedrijven en ondernemers in Nederland zijn dan ook families of familiebedrijven. Neem bijvoorbeeld de rijkste familie van Nederland, de familie Brenninkmeijer van C&A, die meer dan 44 miljoen euro uitgaf aan goede doelen. Of familie Van Vliert bijvoorbeeld, 16,4 miljoen euro overhad voor het goede doel.

Verbonden aan de omgeving
Casper de Nooijer is adviseur voor familiebedrijven bij PwC. “Familiebedrijven hebben natuurlijk verschillende redenen om een goed doel te steunen, maar vaak is het centrale woord ‘verbondenheid’.” Doordat familiebedrijven zijn geworteld in hun omgeving, is hun maatschappelijke betrokkenheid groter en zijn ze meer bewust van hun omgeving. “Een bedrijf in een klein dorp is ook echt onderdeel van die plaats. Deze kleinere ondernemers weten dat je als bedrijf heel groot kunt worden, maar ze willen ook graag iets teruggeven. Een gedeelte van wat ze hebben verkregen, geven ze terug aan de maatschappij. Op deze manier nemen ze verantwoordelijkheid in hun leefomgeving. Het is niet zo dat zo’n bedrijf een grote Amerikaanse partij is, die Risk speelt en totaal niet bezig is met de omgeving om hun heen.”

Het is algemeen bekend dat ondernemers in familiebedrijven langetermijnvisies hebben. “Een wezenlijk onderdeel van langetermijndenken is duurzaamheid. Familiebedrijven weten dat ze het als bedrijf ver hebben geschopt, maar ze weten ook dat dit succes gepaard gaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door dat besef zijn ze actief bezig met duurzaamheid.”

Wisselwerking
Een grote trend is dat ‘gewoon’ geven steeds minder belangrijk wordt gevonden door bedrijven. “Vanuit maatschappelijke verbondenheid en geloof in bepaalde doelen is er een bepaalde wisselwerking ontstaan. In de middeleeuwen schonk men wat geld en dacht men er niet meer over na.” Nu willen mensen onderdeel uitmaken van het project waarin ze investeren. “Je geeft dan niet alleen geld, maar helpt anderen af en toe een handje mee. Familiebedrijven leggen niet alleen de focus op goede doelen, maar op een veel breder gebied van maatschappelijke betrokkenheid, zoals sociaal ondernemerschap en sponsoring op lokaal niveau.”

Initiatieven vanuit familiebedrijven
Het kan ook zijn dat familiebedrijven vanuit hun normen en waarden hele stichtingen oprichten. Zo ook Marijke Lingsma, directrice van familiebedrijf Coachboulevard: een bedrijf dat is gespecialiseerd in het trainen van coaches. Lingsma richtte Stichting Stalla Mundi op, met de gedachte dat elk kind recht heeft op educatie. Stella Mundi investeert onder andere in Afrikaanse scholen en in Sjaki-Tari-Us, een stichting die zich inzet voor Balinese kinderen met een verstandelijke beperking. De directrice zegt het vooral belangrijk te vinden aandacht te besteden aan kinderen die minder gemakkelijk toegang hebben tot passend onderwijs, zoals bij kinderen met het syndroom van Down.

Zodra iemand in aanmerking wil komen voor een investering van de stichting, moet er een businessplan worden ingediend, waarna het bestuur bekijkt of en hoeveel men wil investeren. Het plan moet zowel educatief als duurzaam van aard zijn. “In Nederland bevinden we ons in een luxepositie en ik wil een steentje bijdragen aan kinderen voor wie educatie niet vanzelfsprekend is”, aldus Marijke Lingsma.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief