Onderzoek bedrijfsopvolgings-regeling: helft experts vindt regeling te ruim

Onderzoek bedrijfsopvolgingsregeling

De helft van de notarissen, fiscaal adviseurs en juristen vindt de bedrijfsopvolgingsregeling te riant. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen. Met name als er voldoende cash in de erfenis zit, zou men niet van de regeling gebruik moeten maken, is een even groot deel van de experts van mening.

Dat de bedrijfsopvolgingsregeling de gemoederen flink bezighoudt is een understatement. Ook op Fambizz is (het potentieel versoberen van) de BOR een regelmatig terugkerend onderwerp. Zo ging Bram Cornelissen van BDO Accountants & Adviseurs hier recent nog op in. En bleek in april ’21 uit onderzoek van o.a. KPMG, FBNed en Stichting Familie Onderneming dat veel familiebedrijven gevaar lopen wanneer de BOR wordt afgeschaft.

Onderzoek bedrijfsopvolgingsregeling

Netwerk Notarissen en de Radboud Universiteit Nijmegen doen ook een duit in het zakje. Zij vroegen in totaal meer dan 250 notarissen, fiscaal adviseurs en juristen naar hun mening over de bedrijfsopvolgingsregeling.

De experts zijn daarover behoorlijk verdeeld. Met 47 procent is vrijwel de helft van de deelnemers van mening dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) soberder kan. 35 procent vindt dat de regeling ongewijzigd moet blijven. En slechts negen procent geeft aan dat de regeling aan uitbreiding toe is.

Vrijstelling schenk- en erfbelasting

Focust de vraagstelling zich specifiek op de voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting (minimaal 83 procent van de onderneming), dan verschuift het beeld iets. Nog steeds zijn veel deelnemers van mening dat dit beperkt moet worden (43 procent). Maar het percentage experts dat de regeling op dat vlak ongemoeid zou willen laten ligt wel iets hoger (38 procent).

Versobering slaat ook op wíé er voor de regeling in aanmerking moeten komen. Veel deelnemende experts vinden dat deze selectie strenger kan. Heb je als familiebedrijf vanuit de nalatenschap voldoende liquide middelen tot je beschikking om aan je fiscale verplichtingen te voldoen? Dan is 52 procent van de respondenten van mening dat je geen gebruik zou mogen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.

31 procent van hen zou dat af willen laten hangen van eenvoudig te hanteren maatstaven. Om te voorkomen dat de versobering tot verdere complexiteit leidt.

Bruikbare inzichten voor wetgever

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen, waar ook Deloitte aan meewerkte, brengt nuancering in rondom het debat over het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zo vindt 57 procent van de experts dat de kinderen van de ondernemer veel meer van de regeling gebruik moeten kunnen maken wanneer hij of zij overlijdt. Nu blijft dit vaak beperkt tot een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot. Terwijl de vrijstelling vrijwel wel volledig toekomt aan die langstlevende echtgenoot.

Inzichten waar de wetgever mee aan de slag kan. Lucienne van der Geld (Netwerk Notarissen en Radboud Universiteit Nijmegen) in een publicatie op de eigen website van Nationale Netwerken: “Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat er verschillende punten zijn waarmee de wetgever aan de slag kan gaan om de bedrijfsopvolgingsregeling te moderniseren.

Onderzoek lezen?

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen lees je hier

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief