Onderzoek faillissement Oad flink karwei

 In Finance

Volgens de curatoren van het failliete Oad duurt het nog even voor er duidelijkheid is over de schuldvraag rond het faillissement. De betrokkenen blijven hiermee lang in onzekerheid.

Het onderzoek naar het faillissement van het familiebedrijf Oad duurt nog even voort. De betrokkenen bij het faillissement worden hierdoor lang in onzekerheid gelaten over de vraag of ze aansprakelijk worden gesteld voor het faillissement met een geschatte schade van 72 miljoen euro.

Oad-faillissement
Het reisbedrijf Oad ging vorig jaar september failliet na een mislukte poging om nieuw kapitaal binnen te halen. Hierdoor slaagde het bedrijf van de Overijsselse familie Ter Haar er niet in om een bedrag van vijf miljoen binnen te halen voor de deadline die Rabonank hen oplegde. De onderneming vroeg een faillissement aan aangezien de bank de kredietverlening dreigde op te zeggen en de kaspositie snel verslechterde. De duur van het onderzoek naar dit faillissement loopt uit aangezien de curatoren veel verschillende zaken onder de loep moeten nemen. Gekeken wordt naar de administratie zelf, de rol van Rabobank, de rechtsgeldigheid van de zekerheden die deze huisbankier stelde, het optreden van het bestuur en toezichthouders en de mislukking van een softwareproject die leidde tot een afboeking van 25 miljoen euro: grofweg de helft van het vermogen van Oad.

Financiering van familiebedrijven
Niet alleen Oad heeft problemen ondervonden in het aantrekken van kapitaal bij de bank. Sinds de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 stellen banken zich steeds moeilijker op bij het financieren van familiebedrijven en mkb’ers. Hier lijkt echter een einde aan te komen. “De banken zijn nog steeds heel terughoudend en risicomijdend als het om leningen aan het mkb gaat”, aldus Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. “Wel vertellen ze vaker waar bedrijven wel terecht kunnen.” Daarnaast is door MKB-Nederland in samenwerking met banken en het ministerie van Economische Zaken de website ondernemerskredietdesk.nl. Ondernemers kunnen hier terecht met hun vragen over kredieten. Zo wordt het voor hen duidelijk waar ze het beste hun kredietaanvraag kunnen indienen. Dit is in toenemende mate bij kredietverlener Qredits: een organisatie die vooral kleine kredieten verstrekt en haar limiet sinds kort heeft opgeschroefd naar 250.000 euro. Volgens Van Straalen zullen duizenden mkb’ers en familiebedrijven hier van profiteren. Daarnaast wordt het door de garantstellingen van het ministerie van Economische Zaken voor bedrijven met te weinig eigen vermogen een stuk makkelijker om financiering van de bank te binnen te halen. Daarnaast kunnen mkb’ers en familiebedrijven steeds vaker terecht bij verzekeraars en pensioenfondsen waardoor ze niet slechts afhankelijk zijn van banken.

Recommended Posts