Onderzoek loyaliteit en samenhorigheid familiebedrijven

 In Onderzoek

ONDERZOEK LOYALITEIT EN SAMENHORIGHEID FAMILIEBEDRIJVEN

Maar liefst 79 procent van de medewerkers van een familiebedrijf zegt erg loyaal te zijn aan zijn huidige werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van familiebedrijvenplatform Fambizz.nl onder 1.110 managers en 1.047 werknemers van zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. Opvallend is de sterke loyaliteit van het familiebedrijfsmanagement: 41 procent van hen zegt bij een bedrijfsovername door een externe partij op zoek te gaan naar een andere baan. Onder niet-familiebedrijven is dit slechts 22 procent.

De belangrijkste onderzoeksresultaten:

onderzoek saamhorigheidsgevoel en loyaliteit familiebedrijf

Werknemers die fluitend de parkeerplaats oprijden en managers die met een glimlach op hun gezicht plaatsnemen achter hun bureau. Volgens het onderzoek is de kans op dit soort taferelen het grootst bij familiebedrijven. Zowel het management als de medewerkers van het familiebedrijf zijn namelijk erg te spreken over de sfeer binnen hun organisatie. Hiernaast zie je hoe het management en het personeel van zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven de sfeer binnen hun organisatie beoordelen.

onderzoek saamhorigheidsgevoel en loyaliteit familiebedrijf

Hoe loyaal ben jij aan je werkgever? Zou je bijvoorbeeld ontslag nemen wanneer een externe partij de tent overneemt? Onder managers van familiebedrijven is het percentage dat ontslag neemt in het geval van een bedrijfsovername maar liefst 41 procent. Hiernaast zie je de exacte verdeling van de antwoorden van managers van familiebedrijven en niet-familiebedrijven op deze vraag, verspreid over de verschillende regio’s.

West-Nederlandse familiebedrijven meest langdurige relaties met klanten

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen het management, maar ook de medewerkers erg loyaal zijn aan het familiebedrijf. Dit loyaliteitsgevoel is het sterkst bij organisaties uit het noorden van het land. De exacte verschillen in medewerkersloyaliteit tussen het familiebedrijf en niet-familiebedrijven, verspreid over de verschillende regio’s, zie je hiernaast.

Noord-Nederlandse familiebedrijven voelen meeste verantwoordelijkheid voor eigen personeel

Een goede werksfeer kan een verklaring zijn voor de hoge mate van loyaliteit binnen familiebedrijven. Een andere verklaring kan gevonden worden in een ver ontwikkeld saamhorigheids- en solidariteitsgevoel binnen het familiebedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat bij familiebedrijven uit de Randstad het solidariteitsgevoel het sterkst is. Hoe familiebedrijven en niet-familiebedrijven uit de andere regio’s scoren op het gebied van samenhorigheid zie je hiernaast.

onderzoek saamhorigheidsgevoel en loyaliteit familiebedrijf

Een manier waarop je zowel het saamhorigheidsgevoel als de sfeer binnen je organisatie kunt verbeteren, is door buiten werktijd leuke dingen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat familiebedrijven uit de Randstad het vaakst borrels en uitjes organiseren. Hiernaast zie je de exacte verdeling van familiebedrijven en niet-familiebedrijven die vaak leuke dingen met elkaar doen, verspreid over de verschillende regio’s.

Recent Posts
Management familiebedrijven Noord-Nederland minst transparant